Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Instructies voor de operatie

U wordt binnenkort geopereerd. U krijgt bericht van het ziekenhuis wanneer en waar u geopereerd wordt

Bekijk de animatie hiernaast met daarin de leefregels die u moet volgen tot aan uw operatie. We leggen stapsgewijs uit wat u kunt verwachten van afspraak tot aan de operatie en vertellen wat u nog mag eten of drinken in de uren vóór uw operatie. Het is belangrijk dat u zich aan deze leefregels houdt, anders kan de operatie niet doorgaan.

Eten en drinken voor de operatie 

Voor een goede en veilige verdoving is het erg belangrijk dat u nuchter bent voor de operatie. Dit betekent dat uw maag op de dag van de operatie leeg moet zijn. Daarom mag u vanaf zes uur voor de opnametijd absoluut niets meer eten. Dit geldt als u op dezelfde dag wordt opgenomen als dat de operatie plaatsvindt. Wordt u de dag voor de operatie al opgenomen, dan vertelt de verpleegkundige op de afdeling tot hoe laat u iets mag eten.

Deze maatregel is noodzakelijk om te vermijden dat tijdens de narcose maaginhoud terugloopt in de keel en mogelijkerwijs in de luchtpijp terechtkomt. Dit kan een ernstige longontsteking veroorzaken. Deze maatregel is dus niet om misselijkheid te voorkomen. Als u niet nuchter bent, gaat de operatie niet door. Houdt u zich daarom strikt aan de volgende richtlijnen: 

  • Eten: tot zes uur voor de opnametijd mag u een lichte maaltijd of een melkproduct gebruiken.
  • Drinken: tot twee uur voor de opnametijd mag u alleen nog heldere vloeistoffen drinken: water, mineraalwater, thee of Nutricia preOp (mits voorgeschreven).
  • Medicijnen: tot 60 minuten voor de operatie kunt u uw eigen medicijnen en de medicijnen die door de anesthesioloog zijn voorgeschreven met een slok water innemen.

Let op: houdt u zich niet aan deze voorschriften, dan gaat de operatie niet door omdat er dan gevaarlijke complicaties kunnen optreden. Dit geldt ook als is afgesproken dat u een ruggenprik of een verdoving aan uw arm, been of schouder krijgt.

Voorbereiding op de operatie 

  • Gebruik geen bodylotion en make-up op de dag van de operatie;
  • Draag geen piercings, ringen of andere sieraden vanwege de kans op ernstige brandwonden.

Medicijnen die u moet blijven gebruiken: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Medicijnen waarmee u moet stoppen op de dag van de operatie:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Medicijnen die u van de anesthesioloog voorgeschreven krijgt:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Als u een antistollingsmiddel gebruikt, heeft u met de chirurg besproken of u met dit middel moet stoppen of doorgaan.
Gebruikt u sintrom(itis), acenocoumarol, marcoumar of fenprocoumon? Overlegt u dan met de trombosedienst.

Ziek voor de operatie? 

Als u op de dag van opname of operatie ziek bent en/ of koorts heeft (meer dan 38°C), neemt u contact op met de afdeling Opname. Over het algemeen wordt de operatie dan uitgesteld. Afdeling Opname: 088 - 005 7700.

Wijzigingen na de screening? 

Verandert er tijdens uw wachtperiode op de operatie een van de volgende punten?: 

  1. Er verandert iets in uw medicijngebruik;
  2. U wordt opgenomen in het ziekenhuis door een andere reden dan het probleem waarvoor uw operatie is gepland;
  3. Uw gezondheid verandert;
  4. U wordt verwezen naar de longarts, internist of cardioloog en heeft dit nog niet eerder aan de anesthesioloog verteld;
  5. Er wijzigt iets in de methode van de verdoving.

Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de polikliniek Preoperatieve Screening via telefoonnummer 088 – 005 6172.

Uw verblijf op de afdeling 

Op de verpleegafdeling wordt u voorbereid op de ingreep. Via uw eigen apotheek, de ziekenhuisapotheek of via de apothekersassistente op het opnameplein heeft u een medicijnlijst gekregen. Hierop staan de medicijnen die u op dit moment gebruikt (eventueel met uw recente aanvullingen). Neem deze medicijnlijst mee naar de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen en geef deze aan de verpleegkundige.

U kunt beter niet veel geld, waardepapieren of andere kostbaarheden meenemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging.

Controle voor start van de operatie 

Voordat de operatie begint vragen wij u op verschillende momenten naar uw naam, geboortedatum, eventuele allergieën en het soort operatie waar u voor komt. Dit heet de time-outprocedure, die is bedoeld om fouten te voorkomen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: