Klantenpanel
Medewerkster met headset in klant contact centrum

Resultaten klantenpanels

Op deze pagina leest u uitkomsten van klantenpanels die zijn verstuurd vanaf 2018.

Klantenpanel vooraf aanmelden voor uw afspraak

Verstuurd op 24 januari 2024

In 2024 verandert het aanmeldproces voor onze locaties in Arnhem en Zevenaar. Aan het begin van het jaar heeft een groot deel van ons klantenpanel een vragenlijst ingevuld om te helpen de stappen van dit nieuwe proces duidelijker te maken.

De antwoorden op de vragenlijst waren erg waardevol. Op basis hiervan nemen we concrete stappen om de informatie voor patiënten te verbeteren. Zo verdelen we het aanmeldproces in kleine, overzichtelijke stappen, en gebruiken we afbeeldingen en pictogrammen om de stappen nog duidelijker te maken.

Benieuwd naar alle resultaten? Lees ze in dit verslag.

 

Klantenpanel (video)belafspraken

Verstuurd op 26 juni 2023

Geachte deelnemers van het Klantenpanel,

Opnieuw onze hartelijke dank voor uw deelname aan het klantenpanel over Telefonische bereikbaarheid. Via dit verslag leest u de resultaten.

Joke Huitinck, Gerard Savenije, Jan Hochstenbach

leden Cliëntenraad Rijnstate, werkgroep Patiënten Participatie/Communicatie

 

Klantenpanel Telefonische bereikbaarheid

Verstuurd op 2 december 2022

Geachte deelnemers van het Klantenpanel,

Opnieuw onze hartelijke dank voor uw deelname aan het klantenpanel over Telefonische bereikbaarheid. Via dit verslag leest u de resultaten.

Joke Huitinck, Gerard Savenije, Jan Hochstenbach

leden Cliëntenraad Rijnstate, werkgroep Patiënten Participatie/Communicatie

 

Klantenpanel Gastvrije ontvangst

Verstuurd op 7 juli 2022

Geachte deelnemers van het Klantenpanel,

Opnieuw onze hartelijke dank voor uw deelname aan het klantenpanel over Gastvrije Ontvangst. We delen hierbij de resultaten via dit verslag.

Joke Huitinck, Gerard Savenije,

leden Cliëntenraad Rijnstate, werkgroep Patiënten Participatie/Communicatie

 

Klantenpanel Eten & Drinken

Verstuurd op 5 november 2021

Geachte deelnemers van het Klantenpanel,

Opnieuw onze hartelijke dank voor uw deelname aan het klantenpanel over Eten & Drinken. We delen hierbij de resultaten via dit verslag

Joke Huitinck, Christien van der Mijden, Gerard Savenije,                                                
leden Cliëntenraad Rijnstate, werkgroep Patiënten Participatie/Communicatie

Klantenpanel Ontslagprocedure

Verstuurd op 17 juni 2021

Geachte deelnemers van het Klantenpanel,

Opnieuw onze hartelijke dank voor uw deelname aan het klantenpanel over Ontslagprocedure. We delen hierbij de resultaten via dit verslag

Joke Huitinck, Christien van der Mijden, Gerard Savenije,                                                
leden Cliëntenraad Rijnstate, werkgroep Patiënten Participatie/Communicatie

Klantenpanel Samen beslissen

Verstuurd op 18 februari 2021

Geachte deelnemers van het Klantenpanel,

Hartelijk dank voor uw deelname aan het klantenpanel rondom onze vragen betreffende het thema 'Samen Beslissen'. De resultaten van het klantenpanel leest u in dit verslag

Joke Huitinck, Christien van der Mijden, Gerard Savenije,                                                
leden Cliëntenraad Rijnstate, werkgroep Patiënten Participatie/Communicatie

Klantenpanel over Rijnstate Clinics

Verstuurd op 13 juli 2020

In dit klantenpanel vroegen we naar uw associaties bij de nieuwe merknaam Rijnstate Clinics. Onder deze naam brengen we in de toekomst een aantal diensten samen. 84 mensen deden aan de vragenlijst mee. Uit de open vragen blijkt dat het merendeel van de respondenten de naam Rijnstate Clinics associeert met zorg. Wel blijkt er weerstand te bestaan tegen het gebruik van het Engelse woord 'clinics'. Naar aanleiding van een opmerking van een respondent over de slogan (pay-off) 'Onze focus. Uw vooruitgang' is deze veranderd. Dit is nu geworden 'Uw vooruitgang. Onze focus'. 

Klantenpanel over videoconsulting

Verstuurd op 30 juni 2020

Dit betreft een onderzoek in samenwerking met de Universiteit Twente. Vanwege het coronavirus (tijdens de eerste golf in maart/april 2020 ) is videoconsultatie in Rijnstate versneld ingevoerd zodat er alsnog consultaties konden plaatsvinden. Naast interviews met werknemers is het klantenpanel ingezet om te achterhalen wat het patiëntenperspectief is op de belemmeringen, bevorderingen en effecten van deze versnelde invoering van videoconsultatie. Uit de enquête blijkt dat de moeilijkheidsgraad voor patiënten de voornaamste barrière is; men is minder geneigd om videoconsultatie te gebruiken als het moeilijk is. De voornaamste bevorderingen van de invoering is als patiënten voldoende middelen hebben en persoonlijke steun vanuit het ziekenhuis krijgen.

De belangrijkste voordelen van videoconsultatie zijn dat het reis- en wachttijd bespaard, continuïteit van zorg faciliteert en de mogelijkheid geeft aan vrienden of familieleden om aanwezig te zijn bij de afspraak. Er was een nadeel die het hoogste scoorde en waar de meeste overeenstemming bij was: bij videoconsultaties is er een risico dat de arts lichamelijke ongelijkheden of aspecten mist. Uit statistische testen bleek dat patiënten van bepaalde afdelingen sommige voordelen meer ervaren dan patiënten van andere afdelingen. Ook verschillen in belemmeringen en bevorderingen zijn toe te wijzen aan verschillende patiëntencategorieën, zoals leeftijd, geslacht en internetgebruik. Verder bleek ook dat 65% van de respondenten open staat om videoconsultatie te (blijven) gebruiken na de coronacrisis. Hierbij scoorde de mensen die videoconsultatie wel eens gebruikt hadden hoger dan degene die dat nog niet gebruikt hebben.

Aan alle respondenten: hartelijk dank voor de input! Met uw input brengen we gericht verbeteringen aan in het gebruik van videoconsultatie bij Rijnstate.

Klantenpanel filmpje over transparantie

Verstuurd op 11 november 2019

In dit klantenpanel is dit filmpje over transparantie voorgelegd. Dit filmpje wordt gebruikt bij het gezamenlijke calamiteitenjaarverslag van de mProve-ziekenhuizen (zie website https://www.mprove.nu/). Ook is het filmpje te vinden op de website van Rijnstate. Uit het klantenpanel hierover komt naar voren: de respondenten vinden het filmpje vaker aantrekkelijk dan niet-aantrekkelijk, ze bestempelen het taalgebruik vaker als makkelijk dan als moeilijk  en 41,7 procent vindt de cijfers in het filmpje niet van toegevoegde waarde, terwijl 36,7 procent wel graag cijfers ziet. Er zijn 91 opmerkingen geplaatst op twee open vragen, met goede input over onder andere het toevoegen van ondertiteling, het taalgebruik (met name over gebruik van abstracte woorden en lange zinnen) en verduidelijking van de term mProve.

Het filmpje is deze zomer (na vertraging door de coronacrisis) aangepast aan het calamiteitenjaarverslag over 2019. De tekst is vereenvoudigd en minder abstract, de term mProve is verduidelijkt en cijfers worden alleen kort benoemd. Op de website van mProve is het filmpje gepubliceerd als nieuwsbericht. Hartelijk dank voor jullie input!

Klantenpanel InnovatieLounge

Verstuurd op 17 mei 2018

Uit dit klantenpanel komt naar voren dat een aanzienlijk deel van de respondenten (43 procent) wel met de vernieuwingen in Rijnstate bekend te zijn, maar dat ze niet goed weten hoe ze deze kunnen gebruiken. 59 procent geeft aan in een toekomstige InnovatieLounge persoonlijke ondersteuning te waarderen, bijvoorbeeld over thuismetingen. De ideeën over de inrichting van de lounge zijn erg verschillend. Het loopt uiteen van een heel rustgevende ruimte tot een hele vrolijke, gekleurde ruimte. Belangrijk aandachtspunt is dat men elkaar wel goed wil kunnen verstaan.

Vanuit alle wensen en ideeën gaan wij verder met de ontwikkeling van de InnovatieLounge. In het verdere ontwerp vragen wij ook personeelsleden en het management naar hun wensen. Met al deze informatie hopen wij een inspirerende ruimte te creëren. Wij bedanken u voor het meedenken!

Klantenpanel Rijnstatepagina in regionale kranten

Verstuurd op 19 april 2018

Het merendeel (72 procent) van de respondenten geeft aan de Rijnstatepagina weleens gelezen te hebben. In totaal vindt 80,5 procent de onderwerpen op de pagina interessant, 14 procent is neutraal daarin en 5,5 procent vindt het oninteressant. De schrijfstijl vinden zij toegankelijk (56 procent) en/of prettig (50 procent). Niemand van de respondenten beoordeelt de schrijfstijl als saai of ingewikkeld. 69 procent vindt de foto's aansprekend. Op de open vraag naar suggesties kwamen diverse ideeën binnen voor onderwerpen, zoals voeding, bouw, ouderengeneeskunde en hartfalenpoli. Enkele respondenten gaven aan een artikel in een krant ouderwets te vinden en deden voorstellen voor andere communicatiekanalen of -middelen. 

Status: naar aanleiding van het klantenpanel is de keuze gemaakt om de advertorial minder frequent te laten verschijnen ten gunste van andere digitale kanalen. De schrijfstijl is hetzelfde gebleven. Voor de foto's is per 2020 een nieuw concept bedacht. 
Aan alle respondenten: hartelijk dank voor de input!

Klantenpanel nieuwe website

Verstuurd op 4 januari 2018

Gemiddeld gaven de respondenten van het klantenpanel een 7,6 voor de website www.rijnstate.nl. Ze geven aan dat ze onze website duidelijk, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk vinden en dat informatie goed te vinden is. Ook oordelen ze doorgaans positief over de werking van de zoekfunctie. Verder zijn de onderstaande aandachtspunten genoemd, waarmee we de website willen verbeteren.

  • Er zijn veel problemen/onduidelijkheden over inloggen met DigiD (bij Mijn Rijnstate). Status: in februari 2018 is hier een oplossing voor ingericht op rijnstate.nl.
  • Voor veel mensen is niet duidelijk dat je naar beneden kunt scrollen om meer te bekijken. Status: dit is zo gebleven. Het is nu wel mogelijk om bovenaan elke pagina een mededeling te plaatsen voor informatie die niet gemist mag worden.
  • Veel mensen hebben niet door dat je op de blauwe button zonder pijl (in tekst) kunt klikken. Status: de buttons hebben nu een pijl erbij.
  • Mensen kunnen niet vinden waar ze online een afspraak kunnen maken. Status: deze informatie is verbeterd op onze website (bekijk informatie)

Expertgroep Mijn Rijnstate

In een eerder klantenpanel (in 2017) over Mijn Rijnstate konden geïnteresseerden zich aanmelden voor de expertgroep Mijn Rijnstate. Deze expertgroep bestaat nu onder anderen uit leden van de Cliëntenraad en het klantenpanel. De groep komt twee keer per jaar bij elkaar.

Expertgroep

Contact

Meer informatie over onze klantenpanels? Stuurt u dan een mail naar contentteam@rijnstate.nl of belt u naar 088 - 005 6433.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: