Fysiotherapie in het ziekenhuis

Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut richt zich op de behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar en wordt betrokken bij de behandeling als er bijzonderheden zijn rondom de (motorische) ontwikkeling van uw kind. De ontwikkeling kan om meerdere redenen verstoord of vertraagd zijn, direct na de geboorte of op latere leeftijd.

De kinderfysiotherapeut voert gesprekken, observeert, voert lichamelijk onderzoek uit en neemt motorische testen af. Als het nodig is, wordt hierna een behandeling gestart.

Kinderfysiotherapie bij opname in het ziekenhuis

Op de baby-, kinder- en jongerenafdeling kan de kinderarts een kinderfysiotherapeut betrekken bij de behandeling van uw kind.

Baby’s

Signalen die bij baby’s kunnen wijzen op motorische problemen zijn bijvoorbeeld lage of hoge spierspanning, weinig kracht, passiviteit, overstrekken, asymmetrie en luchtwegproblemen. Motorische problemen kunnen zich ook uiten in gedrag, zoals onrust, huilen, slecht drinken of het niet goed kunnen verwerken van prikkels. De kinderfysiotherapeut kan u als ouder/verzorger advies geven om de motorische problemen spelenderwijs te beïnvloeden en/of te verminderen.

Kinderen en jongeren

Na een ziekte of operatie kan uw kind problemen hebben bij het bewegen. Soms is niet direct duidelijk wat de achterliggende oorzaak daarvan is. We maken dan een inschatting van het motorisch ontwikkelingsniveau van uw kind. De kinderfysiotherapeut speelt met name een rol om uw kind weer actief te laten worden. Wij betrekken u als ouder/verzorger nauw hierbij.

De kinderfysiotherapeut maakt deel uit van een multidisciplinair team, dat onder andere bestaat uit een kinderarts, kinderpsycholoog, verpleegkundige, diëtist, logopedist, pedagogisch medewerker en maatschappelijk werker. Voor een zo optimaal mogelijke behandeling zijn deze specialismen goed op elkaar afgestemd.

Kinderfysiotherapie op de polikliniek

Het kan zijn dat uw kind niet (meer) opgenomen is, maar wel bij ons komt om zijn (motorische) ontwikkeling en gezondheid te laten controleren. Er zijn een aantal spreekuren waarbij de kinderarts samenwerkt met de kinderfysiotherapeut.

  • Follow-up spreekuur: dit spreekuur is erop gericht om de (motorische) ontwikkeling te volgen als uw kind te vroeg geboren is en/of uw kind extra medische aandacht nodig heeft gehad rondom de geboorte.
  • Ontwikkelingsspreekuur: tijdens dit spreekuur kijken de kinderarts(-neuroloog) en de kinderfysiotherapeut samen naar de ontwikkeling van uw kind of volgen zij de ontwikkeling van uw kind tijdens een langere periode. Meestal is uw kind doorgestuurd door de huisarts met vragen over de ontwikkeling van uw kind.
  • Down-spreekuur: Kinderen met het syndroom van Down tussen de 0-18 jaar komen gemiddeld een keer per jaar naar dit spreekuur. Gedurende een dagdeel zien zij meerdere disciplines om in kaart de huidige situatie in kaart te brengen, te bespreken wat er beter kan en de nodige zorg in gang te zetten. Het spreekuur is erop gericht om te komen tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling.

Naast deze spreekuren zien we ook kinderen op aanvraag van de kinderarts, ter ondersteuning van de diagnostiek of voor behandeling.

Vanuit de kinderfysiotherapie zijn wij verbonden aan het Obesitas Expertisecentrum voor jongeren tot 18 jaar. Zowel bij klinische opname als bij poliklinische begeleiding denken wij mee welke mogelijkheden er zijn voor een gezonde leefstijl.

Voor kinderen met onbegrepen klachten, chronische vermoeidheid en/of chronische pijn bieden we een behandeltraject aan, meestal in combinatie met de kinderpsycholoog en/of logopedist. Dit doen we ook als nog niet helemaal duidelijk is wat de achterliggende oorzaak is. We maken dan een inschatting van het niveau van het disfunctioneren en waarom bepaalde activiteiten niet lukken. We kijken ook naar de mogelijkheden, wat lukt er wel? Deze mogelijkheden vormen het vertrekpunt voor  behandeling in afgestemde stappen. Vaak is dit ook in afstemming met school en andere betrokken hulpverleners.

Behandeling dicht bij huis

Als het mogelijk is gaat onze voorkeur uit naar een behandeling dicht bij huis of in de thuissituatie. We dragen uw kind dan over aan een gediplomeerd en geregistreerd kinderfysiotherapeut.

Lees meer over kindergeneeskunde bij Rijnstate

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: