1. Joint Motion: gezamenlijk bewegen
Rijnstate Orthopedische en Chirurgische Kliniek
Patient vrouw staat met verpleegkundige

Joint Motion: gezamenlijk bewegen

Voor de ingrepen een nieuwe heup, nieuwe knie en het vervangen van een heup- of knieprothese, loopt in Rijnstate het zorgprogramma Joint Motion.

Joint Motion bij een nieuwe heup of nieuwe knie

Samen met de orthopedisch consulent bepaalt u de datum van de operatie. De consulent kijkt naar de eerste mogelijkheid hiervoor. Wilt u liever later geopereerd worden, omdat dit beter in uw agenda past? Dat is geen probleem.

Een spoedig en gezamenlijk herstel!

De nadruk in Joint Motion bij een nieuwe heup of nieuwe knie ligt op herstel. We gaan uit van wat u allemaal wel kan. Overdag ligt u zo min mogelijk in bed en ongeveer drie uur na de operatie begint u met fysiotherapie. Patiënten die voor een nieuwe knie of nieuwe heup in het ziekenhuis komen, oefenen samen en verblijven als het kan op dezelfde kamer. Gebleken is dat mensen op deze manier sneller revalideren en steun vinden bij elkaar.

Lees voor uitgebreide informatie over de ingreep de patiëntenfolders nieuwe knie of nieuwe heup Joint Motion.

Joint Motion bij vervanging heup- of knieprothese

De route die u als patiënt doorloopt bij vervanging van uw heup- of knieprothese, is duidelijk omschreven. Vanaf het bezoek op de polikliniek aan de orthopedisch chirurg voor de operatie tot en met ontslag uit het ziekenhuis.

Het doel van Joint Motion bij het vervangen van een heup- of knieprothese, is u zo goed mogelijk te informeren en voor te bereiden op de operatie en de periode van herstel. Ook brengen we de hulp in de periode na uw ontslag zo goed mogelijk voor u in kaart. De zorg die u tijdens deze behandeling krijgt is voor alle betrokkenen duidelijk.

Vast aanspreekpunt

Voor, tijdens en na uw operatie voor een nieuwe heup, nieuwe knie en het vervangen van een heup- of knieprothese, heeft u een vast aanspreekpunt: de orthopedisch consulent. Zij geven u voorlichting, bespreken de mogelijkheden voor nazorg en houden telefonisch spreekuur.

De orthopedisch consulent is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 9.45 uur via 088 - 005 7292.

Orthopedisch consulenten (op de foto v.l.n.r.): Gerda Verplak, Astrid van Espelo, Inge van Hulst en Renate Gerritsen.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist loopt tijdens de opname, samen met de zaalarts, bij u langs om uw herstel en vorderingen te bespreken. De controle, ongeveer zeven weken na uw operatie, zal ook bij de verpleegkundig specialist op de polikliniek orthopedie plaatsvinden.

De verpleegkundig specialist is telefonisch alleen bereikbaar op afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met de polikliniek orthopedie via telefoonnummer 088 - 005 7744.

Verpleegkundig specialisten Rijnstate Orthopedische en Chirurgische Kliniek Verpleegkundig specialist van links naar rechts Leny Blonk, Moniek Vroemen.

Telefoonnummers Rijnstate Orthopedische en Chirurgische Kliniek

Chirurgie: 088 - 005 7737
Orthopedie: 088 - 005 7744