Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Nier-blaas onderzoek (reflux-onderzoek)

Uw arts heeft met u besproken dat er een onderzoek van de nieren en de blaas wordt gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Doel van het onderzoek

Tijdens dit onderzoek worden foto's gemaakt van afvoerkanaaltjes van de nieren naar de blaas om te kijken of er urine terug stroomt van de blaas naar de nieren. Dit terugstromen wordt reflux genoemd.
Dit onderzoek wordt aansluitend op een renografie uitgevoerd: de radioactieve stof die door de nieren in de urine is uitgescheiden maakt de urine in de blaas zichtbaar, en zo kan ook gezien worden of er urine terug stroomt. Het plaatsen van een blaaskatheter is dus niet nodig. Dit nucleair onderzoek wordt een scintigrafie genoemd.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek

Aansluitend op de renografie worden de foto’s van de blaas en de nieren gemaakt. Deze foto’s worden in principe zittend op een kruk gemaakt.

Er wordt aan u gevraagd om te plassen. Ook tijdens het plassen worden foto’s gemaakt. Tijdens het plassen ontstaat er namelijk druk op de blaas en juist in die specifieke situatie willen we graag kijken of er urine terug stroomt naar de nieren. De urine wordt opgevangen in een po of urinoir of in een speciaal celstof matje.

Risico’s en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Er zijn voor dit onderzoek geen complicaties en/of bijwerkingen te verwachten.

Radioactieve vloeistof

Voor het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering, heeft geen bijwerkingen en heeft geen nadelige gevolgen voor u of uw omgeving.

Nota bene:

Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een dag meten. U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.
Als u borstvoeding geeft moet dit gedurende 24 uur na het onderzoek worden afgekolfd en weggegooid. Daarna mag u uw kindje weer normaal voeden.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire geneeskunde van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Nucleaire Geneeskunde: 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: