Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Nierschorsscan

Uw arts heeft met u besproken dat er een nieronderzoek bij u of uw kind wordt gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Doel van het onderzoek

Tijdens dit onderzoek worden foto's gemaakt van de nierschors. Op de foto's is te zien waar in de nierschors de radioactieve stof zit en hoeveel. Deze scan wordt bijvoorbeeld gebruikt om te onderzoeken of er beschadiging van het nierweefsel te zien is in geval van een urineweginfectie. Ook kan de werking van elke nier afzonderlijk worden bekeken. Dit nucleair onderzoek wordt een scintigrafie genoemd.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Opname op de kinderdagverpleging

Bij (jonge) kinderen is het nodig om voor het onderzoek een infuus te laten inbrengen. Daardoor wordt tijdens het onderzoek de radioactieve vloeistof toegediend. Het inbrengen van het infuus gebeurt op de kinderdagbehandeling. Op de dag voor het onderzoek wordt u gebeld door een medewerker van de kinderdagbehandeling over het tijdstip waarop u op de kinderdagbehandeling wordt verwacht.

Volwassenen en oudere kinderen hoeven niet op de (kinder)dagverpleging opgenomen te worden.

Het onderzoek

Tijdens het maken van de foto's mag u/uw kind geen metalen voorwerpen (bijvoorbeeld ritsen of sieraden) of knopen voor de buik en rug dragen. Overige kleding mag u/uw kind aanhouden.

Eerst krijgt u/uw kind een injectie in een bloedvat in uw arm met een radioactieve vloeistof.

Na ongeveer 2 uur worden gedurende 30 minuten foto's gemaakt van de nieren. Hiervoor komt u/uw kind onder een gammacamera te liggen. Deze speciale camera registreert de straling die door de toegediende radioactieve stof wordt uitgezonden. Het is noodzakelijk dat deze camera vrij dicht boven de buik wordt geplaatst om de foto's zo scherp mogelijk te krijgen.
U/uw kind merkt niet dat de foto's worden genomen.

Risico’s en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.
Er zijn voor dit onderzoek geen complicaties en/of bijwerkingen te verwachten.

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering, heeft geen bijwerkingen en heeft geen nadelige gevolgen voor u of uw omgeving.

Nota bene: Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een week meten. U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Als u borstvoeding geeft, laat dit dan voor het onderzoek weten. Er wordt dan bekeken of het nodig is om gedurende enige uren met borstvoeding te stoppen.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer Nucleaire Geneeskunde: 088-005 6067

Kinderdagverpleging: 088- 005 6953

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: