Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Renografie (nierscan)

Uw arts heeft met u besproken dat er een nierscan wordt gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Doel van het onderzoek

Tijdens renografie wordt de werking van de nieren in beeld gebracht.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.

Het onderzoek

Voor het onderzoek krijgt u een halve liter water te drinken. Zo worden de nieren gestimuleerd voor het onderzoek. Als u een vochtbeperkt dieet volgt en water drinken voor u niet mogelijk is, meld dit dan voor de start van het onderzoek.

Na een half uur wordt u verzocht goed uit te plassen, zodat uw blaas leeg is bij start van het onderzoek.

Voor het onderzoek komt u op een scantafel te liggen. Er wordt u een infuus ingebracht in de arm. Via dit infuus krijgt meestal u eerst furosemide toegediend. Dit “plasmiddel” stimuleert de nieren om urine te produceren. Vervolgens wordt via hetzelfde infuus de radioactieve stof toegediend.

Aansluitend worden gedurende 20 minuten foto's van de nieren gemaakt.

U merkt verder niet dat de foto's worden genomen. Tijdens het maken van de foto's moet u zo stil mogelijk blijven liggen. De nieren blijven dan op dezelfde plaats en de foto's worden zo scherp mogelijk.

De totale duur van het onderzoek is ongeveer één uur.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Er zijn voor dit onderzoek geen complicaties en/of bijwerkingen te verwachten.

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u een vloeistof met licht radioactief technetium toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering en geeft geen bijwerkingen.

Nota bene: Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een dag meten. U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Als u borstvoeding geeft moet dit gedurende 24 uur na het onderzoek worden afgekolfd en weggegooid. Daarna mag u uw kindje weer normaal voeden.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire geneeskunde van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Nucleaire geneeskunde: 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: