Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Behandeling met Radium-223 (Xofigo)

Uw arts heeft met u besproken dat er een behandeling met Radium wordt gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat de behandeling inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om de behandeling goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft de behandeling zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

LET OP!

De behandeling met radium is erg kostbaar.

Als het onderzoek niet door kan gaan: wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden? Dan kunnen we de bestelde dosering afbellen. 

Doel van de behandeling

De behandeling met Radium-223 vindt plaats bij patiënten met uitgezaaide prostaatkanker wanneer hormonale therapie en/of chemotherapie onvoldoende werkzaam is gebleken, of wanneer chemotherapie niet gegeven kon worden of niet wenselijk was.
De behandeling is gericht op uitzaaiingen in de botten; deze worden ook wel botmetastasen, botuitzaaiingen of skeletmetastasen genoemd.

Een behandeling met radium heeft geen effect op uitzaaiingen die buiten de botten zijn gelegen. Patiënten met grote uitzaaiingen in lymfeklieren of uitzaaiingen in andere organen komen daarom niet in aanmerking voor deze behandeling. De behandeling duurt in principe 6 maanden en er kunnen bijwerkingen optreden. Daarom wordt deze behandeling alleen gegeven aan patiënten met een conditie die hiervoor goed genoeg is.

Werking van radium

Het radioactieve radium wordt door botmetastasen opgenomen. Hierdoor worden deze botmetastasen lokaal bestraald. Het doel van deze bestraling is het vernietigen van tumorcellen. Hierdoor worden de botmetastasen verminderd en wordt de ziekte geremd.
De behandeling met radium leidt niet tot genezing. Een belangrijke reden om te kiezen voor radium is dat patiënten die deze behandeling krijgen gemiddeld ruim 3 maanden langer leven dan patiënten die deze behandeling niet krijgen. De behandeling met radium vermindert ook de kans op ernstige schade aan de botten als gevolg van de botmetastasen, zoals botbreuken. Ook is gebleken dat de kwaliteit van leven verbetert door de radiumbehandeling. In de praktijk blijkt ook dat pijn in de botten bij een deel van de patiënten na enkele dagen tot weken kan verminderen.

Bij de behandeling wordt radioactief radium met een injectie in uw bloedbaan gebracht. Chemisch gezien lijkt radium op calcium. Daarom wordt het net als calcium ingebouwd in de botten, en met name op de plekken van de botmetastasen. De straling die het radium uitzendt is krachtig, maar kan slechts een zeer korte afstand afleggen. Daardoor kan de straling de botmetastasen behandelen zonder veel schade aan de rest van het lichaam te veroorzaken.

Afmelden

Als de behandeling niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire geneeskunde van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Nucleaire geneeskunde: 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: