Behandeling met Quadramet (Samarium)

Risico's en bijwerkingen

Radioactieve straling

Het risico van de straling is gering. U hoeft geen speciale leefregels na te leven als u naar huis gaat. U mag dan de normale dingen doen die u anders ook zou hebben gedaan. Voor de mensen in uw omgeving zijn er ook geen risico’s of beperkingen.

Nota bene: Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een maand meten.
U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Pijn

Quadramet wordt meestal goed verdragen. U mag na toedienen gewoon eten en drinken.

Een klein aantal patiënten meldt kort na de injectie een kortdurende toename van de pijn. Dit treedt op binnen 72 uur na de injectie, en is meestal niet ernstig en gaat vanzelf over. Als het nodig is kunt u met uw behandelend arts overleggen of (extra) pijnstillende middelen tijdelijk noodzakelijk zijn.

Als u andere reacties merkt, moet u contact opnemen met uw behandelend arts.

Bloedonderzoek

Omdat het mogelijk is dat door de injectie het bloedbeeld tijdelijk verandert zal uw arts uw bloed in de komende weken een aantal keren controleren, om bij eventuele veranderingen tijdig aanvullende maatregelen te kunnen nemen.

Herhaling van de behandeling

Het effect van de Quadrametbehandeling houdt lang aan (minimaal 16 weken). Maar als het nodig is, kan uw behandelend arts voorstellen om de behandeling te herhalen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: