Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Behandeling met Quadramet (Samarium)

Uw arts heeft met u besproken dat bij u een behandeling met Quadramet zult ondergaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat de behandeling inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om de behandeling goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft de behandeling zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Algemeen

Er zijn bij u metastasen (uitzaaiingen) in de botten geconstateerd. Plaatselijk is de botvorming abnormaal toegenomen, wat pijn veroorzaakt door druk op de zenuw en/of het vrijkomen van hormoonachtige stoffen. De pijn die deze botmetastasen met zich mee brengen kan zeer hevig zijn. Daarom heeft uw behandeld arts een therapie voorgesteld om deze pijn te verlichten: een injectie met Quadramet.

Wat is Quadramet?

Quadramet is een oplossing van radioactief Samarium-153. In chemisch opzicht lijkt Quadramet op calcium. Door deze gelijkenis wordt het, net als calcium, op plaatsen met verhoogde botvorming opgenomen: direct in de metastasen dus. In de botmetastasen kan Quadramet dan ter plekke zijn werking uitoefenen. De werkelijke botvorming wordt geremd door de inwerking ter plaatse van de radioactieve straling op de celdeling. Omdat het een soort straling betreft die niet ver doordringt zijn er weinig nadelige gevolgen voor het omliggende weefsel of uw omgeving.

In het algemeen voelt de patiënt binnen een week na behandeling een begin van verlichting van de pijn. Omdat de Quadramet wekenlang aanwezig blijft in de botmetastasen neemt het effect in de loop van de tijd verder toe en zal de pijn langzamerhand verder afnemen of mogelijk zelfs helemaal verdwijnen.

Afmelden

Als de behandeling niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire geneeskunde van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Nucleaire geneeskunde: 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: