Jodiumtherapie: behandeling met radioactief jodium-131 (poliklinisch)

Voorbereiding en behandeling

LET OP!

De informatie over de voorbereiding hieronder is algemeen. De voorbereiding op de behandeling met jodium verschilt per persoon. U ontvangt bij deze folder ook persoonlijke instructies. Lees deze ook goed door.

Voorbereiding

Om het maximale effect uit de jodiumbehandeling te halen is speciale voorbereiding nodig. 

Medicatie-instructie

Medicijnen die u gebruikt voor de behandeling van uw schildklier mag u tijdelijk niet innemen. Eventuele andere medicatie mag u doorgebruiken zoals u gewend bent. In de bijgevoegde informatie leest u welke instructie voor u van toepassing is.

De schildkliermedicijnen kunt u, na overleg met uw arts, in het algemeen op de vierde dag na de behandeling met radioactief jodium weer gaan gebruiken. Het mag beslist niet eerder omdat dan het effect van de behandeling minder kan zijn.

Gesprek

In de week voordat u de jodiumtherapie ondergaat heeft u een afspraak met de nucleair geneeskundige die u meer informatie geeft over uw behandeling met radioactief jodium. Als u nog vragen heeft over de behandeling kunt u hem/haar deze vragen stellen.

U kunt zich voor de afspraak melden bij de afdeling Nucleaire geneeskundigen op de eerste verdieping van Rijnstate Arnhem (route 25). Dit bezoek duurt ongeveer een half uur.

Bloedonderzoek

Om uw schildklierfunctie te bepalen is het nodig dat u in de week voor uw behandeling bloed laat prikken. In uw persoonlijke instructie leest u wanneer u dit moet laten doen.

Vooronderzoek

Om te bepalen hoeveel jodium per behandeling moet worden toegediend, vindt eerst vooronderzoek plaats naar de grootte en de functie van de schildklier. De hoeveelheid jodium die u krijgt, hangt namelijk af van het soort schildklieraandoening, de grootte van de schildklier en de mate van opname van jodium in de schildklier.

Meestal wordt het vooronderzoek uitgevoerd in de week voor uw behandeling. Als het onderzoek kortgeleden is gedaan is herhaling niet nodig. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd op twee achtereenvolgende dagen.

  • Op de eerste dag krijgt u de capsule met radioactief jodium, die u kunt innemen met een beetje water. Deze afspraak duurt ongeveer een kwartier.
  • De volgende dag is het jodium in de schildklier opgenomen en komt u terug om de foto’s te maken. Deze afspraak duurt ongeveer een half uur.

Tijdens het maken van de foto's ligt u op een onderzoekstafel. Een gammacamera hangt boven de tafel en registreert de straling die door de radioactieve stof wordt uitgezonden. Zo kunnen foto’s worden gemaakt en kan de arts een beeld krijgen van uw schildklier.

De camera hangt vrij dicht boven uw hals. U merkt niet dat de foto’s worden genomen. U kunt uw kleding aanhouden, alleen uw hals dient onbedekt te zijn. Als u een ketting draagt, moet u deze afdoen. Tijdens het maken van de foto’s ligt u zo stil mogelijk. Dit bevordert de kwaliteit van de foto's. Na het maken van de foto's kan het zijn dat de nucleair geneeskundige uw schildklier in de hals wil voelen. 

Behandeling met jodium

Vanaf 3 uur voor uw afspraak mag u niets meer eten of drinken.  

Op het afgesproken tijdstip komt u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde op de eerste verdieping van Rijnstate Arnhem (route 25). Hier krijgt u van de nucleair geneeskundige de capsule met radioactief jodium, die u inneemt met een beetje water. Deze afspraak duurt ongeveer een kwartier.

Om het jodium sneller te laten opnemen in het bloed mag u tot één uur na toediening van het radioactief jodium niets meer eten of drinken.

Na de behandeling

Na behandeling met radioactief jodium kunt u andere personen in lichte mate aan straling blootstellen. Dit brengt weliswaar geen direct gevaar met zich mee, maar de hoeveelheid straling voor uw omgeving dient toch altijd zo klein mogelijk te zijn. Dit geldt voor kleine kinderen en zwangeren in het bijzonder. U wordt daarom dringend geadviseerd om de beschreven leefregels gedurende één week zo goed mogelijk te volgen. De straling die mensen in uw omgeving ontvangen zal dan acceptabel zijn.

LET OP! 

  • Neem in geval van braken binnen twee uur na inname van de capsule direct contact op met de nucleair geneeskundige, telefoon 088 - 005 6067.
  • Bij onverwachte ziekenhuisopname in de week na de jodiumtherapie, moet u de arts die u in het ziekenhuis behandelt waarschuwen dat u een behandeling met radioactief jodium heeft ondergaan.

Controle-afspraak bij uw internist

Na enkele weken heeft u een afspraak met uw internist. De internist zal met u het effect van de jodiumtherapie bespreken.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!