Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Jodiumtherapie: behandeling met radioactief jodium-131 bij hyperthyreoïdie of struma

LET OP!

 • Bij uw afspraakbevestiging vindt u uw persoonlijke instructies en uw verschillende afspraken. Lees ook dit overzicht goed door.
 • Afhankelijk van de dosering van uw jodiumbehandeling mag direct na inname van de capsule naar huis of blijft u een dag in het ziekenhuis. In uw persoonlijke instructies kunt u nalezen wat voor u is afgesproken.

 

Waarom een behandeling met radioactief jodium?

We informeren u graag over het doel van de behandeling, de bijwerkingen en mogelijke risico's. 

Doel van de behandeling

 • Bij een te snel werkende schildklier zorgt het radioactief jodium dat de schildklier langzamer wordt. Het duurt weken tot maanden voordat dit effect er is.
 • Bij een vergrote schildklier zorgt het radioactief jodium dat de schildklier kleiner wordt. Het duurt 6-9 maanden voordat het uiteindelijk resultaat er is.
 • Soms is het nodig om de behandeling te herhalen na één jaar.

Bijwerkingen

Regelmatig komt het voor dat de schildklier te langzaam gaat werken. U zult dan de rest van uw leven medicijnen moeten gebruiken. Een langzaam werkende schildklier is minder schadelijk voor uw lichaam dan een snel werkende schildklier.

Andere bijwerkingen komen niet vaak voor. Mogelijke andere bijwerkingen zijn:

 • Misselijkheid
 • Pijn in de hals (speekselklieren of schildklier zelf
 • Tijdelijk wat sneller werkende schildklier

Risico’s van de behandeling

 • Jodiumbehandeling wordt niet uitgevoerd bij zwangerschap.
 • Borstvoeding moet wordt gestopt.

Vragen?

 • Als u na het lezen nog vragen heeft, bespreek deze dan voor de behandeling met uw behandelend arts, met de nucleair geneeskundige (tijdens het gesprek) of de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
 • Tip: schrijf uw vragen op en stel ze tijdens het gesprek met de nucleair geneeskundige.

Voorbereiding op de behandeling

Voor start van de behandeling is de volgende voorbereiding nodig:

Medicatie

 • Schildkliermedicatie moet voor de behandeling tijdelijk worden gestopt. In uw persoonlijke instructies vindt u welke medicijnen u tijdelijk niet mag innemen.

Schildklier-uptake meting

 • Om de dosering voor uw behandeling goed te kunnen bepalen wordt er voorafgaand aan uw behandeling een schildklier-uptakemeting gedaan op de afdeling nucleaire geneeskunde. Op uw afspraakbevestiging ziet u wanneer wij u verwachten. Informatie over dit onderzoek is apart bijgevoegd.
 • Dit onderzoek hoeft niet herhaald te worden als het onderzoek kort geleden is gedaan

Gesprek met de nucleair geneeskundige

 • Voordat u de jodiumbehandeling krijgt heeft u een afspraak met de nucleair geneeskundige (arts), die u meer informatie geeft over uw behandeling met radioactief jodium.
 • Als u nog vragen heeft over de behandeling kunt u hem/haar deze vragen stellen.
 • Het gesprek duurt ongeveer een half uur.
 • Na het gesprek wordt u gebeld om een afspraak (datum/tijd) te maken voor de behandeling. 

Bloedafname

 • Vaak wordt voor uw behandeling bloedonderzoek gedaan. Op uw afspraakbevestiging ziet u of, en zo ja, wanneer, u hiervoor wordt verwacht.
 • Bij vrouwen tot 50 jaar wordt ook een zwangerschapstest gedaan (met een bloedtest).

Op de dag van de behandeling: 3 uur nuchter blijven

 • Vanaf 3 uur voor uw afspraak mag u niets meer eten of drinken.
 • Medicijnen (behalve de schildkliermedicijnen) mogen wel worden ingenomen met een klein beetje water
 • Om het jodium sneller te laten opnemen in het bloed mag u ook niets eten of drinken in het eerste uur na het innemen van de capsule.

De jodiumbehandeling

Op het afgesproken tijdstip komt u naar het ziekenhuis.

 • In uw afspraak bevestiging leest u waar we u verwachten
 • En of u aansluitend in het ziekenhuis moet blijven of direct naar huis mag.
 • Van de nucleair geneeskundige krijgt u de capsule met het radioactieve jodium. U kunt deze doorslikken met een beetje water.
 • Als u binnen 2 uur na inname van de therapiecapsule braakt dan moet u direct contact opnemen met de nucleair geneeskundige.
 • Onderaan deze informatietekst vindt u de adviezen die u na de behandeling moet volgen. Dit noemen we leefregels.

Controle-afspraak bij uw internist of schildklierverpleegkundige

Na enkele weken heeft u een afspraak op de polikliniek interne geneeskunde. De internist of schildklierverpleegkundige zal met u het effect van de jodiumbehandeling bespreken.

De leefregels

Na de behandeling zendt u een licht radioactieve straling uit. We willen mensen zo min mogelijk blootstellen aan straling. U moet daarom afstand houden van andere mensen, vooral van kinderen en zwangere vrouwen.

 • Het jodium-131 wordt ook uitgescheiden door het lichaam, voornamelijk via de urine, daarom moet u in de periode na de behandeling rekening houden met extra hygiënemaatregelen.
 • Onderstaande leefregels volgt u één of twee weken: hoe lang dat nodig is staat in uw persoonlijke instructies.

Eerste 3 dagen na behandeling

Drinken

 • Probeer ongeveer 2 liter per dag te drinken.
 • Doe dit niet wanneer u een vochtbeperkt dieet moet volgen.

Toilet

 • Indien mogelijk een eigen toilet reserveren.
 • Zittend gebruikmaken van het toilet.
 • Tweemaal doorspoelen na gebruik van het toilet.
 • Handen wassen na gebruik van het toilet.
 • Eventuele vervuiling met lichaamsvloeistoffen en/of uitscheiding zelf opruimen.

Medebewoners en gasten

 • Handen wassen na gebruik van het toilet.
 • Wegwerphandschoenen gebruiken bij schoonmaken van het toilet.

Kleding wassen

 • Handen wassen na contact met gebruikt wasgoed.

Eén of twee weken na de behandeling

In uw afspraakbevestiging kunt u nalezen of u één of twee weken afstandregels moet volgen.

     Afstand houden volgens onderstaande adviezen

 • In het gesprek met de nucleair geneeskundige wordt met u besproken hoe lang u deze afstandsregels moet volgens (1 week, 2 weken of advies op maat).

     Huisgenoten

 • Houd zoveel mogelijk 2 meter afstand van huisgenoten die jonger zijn dan 60 jaar.

 Slapen

 • Slaap op minimaal 2 meter afstand van uw partner.
 • Als uw partner ouder is dan 60 jaar, is dit niet nodig.

Kinderen

 • Kinderen (tot en met 10 jaar) zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen. Probeer de zorg voor de kinderen zo veel mogelijk over te laten aan huisgenoten/anderen.

Maximaal 1 uur op minder dan 1 meter afstand

 • Dit geldt voor huisgenoten jonger dan 60 jaar en ook voor alle anderen.

Bijvoorbeeld:

 • Bij bezoeken van voorstellingen, sportwedstrijden, horecagelegenheden e.d.
 • Gebruiken van het openbaar vervoer of taxi e.d.
 • (Kantoor)werk en klassikale scholing.

Overig

     Borstvoeding

 • Borstvoeding moet gestopt worden voor de behandeling.

     Zwangerschap/kinderwens

 • De eerste 4 maanden na behandeling met radioactief jodium wordt zwangerschap ontraden.
 • Mannelijke patiënten wordt aangeraden om binnen 4 maanden na behandeling geen kinderen te verwekken.
 • Seksueel contact op zich is gedurende deze 4 maanden geen bezwaar.

     Bezoek aan een zorgverlener (bv. huisarts, ziekenhuis) binnen 1 week na behandeling

 • Meld dat u een behandeling met radioactief jodium heeft gehad. De zorgverlener kan zo nodig contact opnemen met ons voor meer informatie.

     Vliegreis binnen 4 maanden na behandeling

 • Neem contact met ons op. U kunt een document bij ons ophalen waarop staat dat u een medische behandeling met radioactieve stoffen heeft gehad. Dit noemen we een ‘vliegbrief’.


Als u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen.

Afdeling nucleaire geneeskunde. Telefoonnummer: 088-005 6067

AANVULLENDE INFORMATIE BIJ ZIEKENHUISOPNAME

De dosering die nodig is om de schildklier te behandelen is bij iedereen anders.
De meeste straling verlaat uw lichaam in de eerste uren na inname van de capsule via uw zweet, urine en ontlasting. Als de dosering te hoog is om in verband met de straling direct na de behandeling naar huis te mogen blijft u na de inname van de capsule op een speciale kamer in het ziekenhuis. De nucleair geneeskundige bespreekt met u of u in de loop van de middag weer naar huis mag of blijft tot de volgende ochtend.

Telefonisch contact bij opname op de verpleegafdeling

 • Daags voor uw opname wordt u tussen 14.00 en 16.00 uur gebeld door de verpleegafdeling om u aanvullende informatie over de opname te geven.
 • Wanneer u op deze dag niet telefonisch bereikbaar bent, dan graag zelf contact opnemen met de afdeling op telefoonnummer 088 - 005 6971.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis bij opname?

 • Thuismedicatie: in het ziekenhuis gebruikt u deze dagen uw eigen medicijnen. Neem uw medicatie afgepast en in de originele verpakking mee, zodat u precies genoeg medicatie bij zich heeft voor 1 nacht opname in het ziekenhuis.
 • Extra paar schoenen, slippers of sloffen. Want het schoeisel dat u gedurende uw opname draagt mag u niet dragen als u het ziekenhuis verlaat.
 • En als u een nacht blijft: ook een extra set kleding, persoonlijke toiletartikelen en kleding voor de nacht
 • Niet meer persoonlijke spullen mee dan u beslist nodig bent
 • Een boek of tijdschrift, een handwerkje of uw laptop o.i.d. mee om iets te kunnen doen tijdens uw opname
 • Eventueel drinken/eten: dit kan in de koelkast bewaard worden
 • Check in uw persoonlijke instructies hoe laat en waar u wordt verwacht in het ziekenhuis

Opname

 • Gedurende de opname bent u alleen op uw kamer, mag u de kamer niet verlaten en geen bezoek ontvangen.
 • Op het afgesproken tijdstip komt u naar verpleegafdeling B4, vleugel 1.
 • De verpleegkundige neemt een aantal vragen met u door, en doet enkele metingen zoals van uw bloeddruk, uw temperatuur en uw hartslag.
 • De internist komt bij u langs voor het opnamegesprek.
 • Daarna krijgt u van de nucleair geneeskundige de capsule met radioactief jodium, die u kunt innemen met een beetje water.

De kamer

 • De afdeling beschikt over drie eenpersoonskamers met extra dikke wanden.
 • De deur gaat niet op slot. U mag niet op blote voeten of sokken lopen.
 • In de kamer staan een bed, een stoel en een tafel. Elke kamer heeft een eigen doucheruimte met toilet. Alle kamers hebben WIFI en televisie. Het gebruik van uw eigen mobiele telefoon en laptop is toegestaan.
 • De kamer heeft grote ramen, die gedeeltelijk open kunnen.
 • Op elke kamer hangt een camera. Deze wordt soms gebruikt om een oogje in het zeil te houden. Dit wordt bij opname met u besproken.
 • De verpleegkundige mag in verband met de straling maar kort en met zoveel mogelijk afstand bij u op de kamer verblijven.
 • De kamer is voor uw komst schoongemaakt. Tijdens uw verblijf wordt de kamer niet schoongemaakt. Wilt u zelf de toiletruimte schoonhouden en zo nodig uw bed zelf opmaken?
 • Als u naar huis mag trekt u andere schoenen aan.
 • Als u een nacht bent gebleven dan gaat u in de ochtend eerst douchen en trekt u daarna schone kleding aan. Als u alleen een dag blijft mag u niet douchen.

Kijk voor meer informatie over schildklieraandoeningen op onze website.

Afmelden

Als de behandeling niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Contact

Op werkdagen kunt u ons telefonisch bereiken tijdens kantooruren.

Nucleaire Geneeskunde 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: