Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Screening op botontkalking na een botbreuk

Uw arts heeft met u besproken om uw botdichtheid te screenen op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord. In deze informatie leggen wij uit hoe het onderzoek gaat. Lees alle informatie goed door. Het kan zijn dat de uitvoering in uw situatie iets afwijkt.

  • Onder tabblad "Afspraken" ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.
  • Onder tabblad "Vragenlijsten" kunt u vanaf 14 dagen voor het onderzoek de in te vullen vragenlijst vinden

Kortgeleden al een botdichtheidsmeting gedaan?

De botdichtheid verandert langzaam in de tijd: daarom is het niet nodig om de botdichtheidsmeting te herhalen binnen 9 maanden na uw laatste meting. Mocht u onverhoopt toch binnen deze termijn een afspraak krijgen: wilt u uw afspraak dan bij ons afmelden? Tel. 088 - 005 6067.

Wilt u geen botdichtheidsmeting?

Als u geen gebruik wilt maken van deze botdichtheidsmeting, wilt u dit ons z.s.m. melden? Dit kan telefonisch op tel.088 - 005 6067.

Doel van het onderzoek

Uw arts heeft bij u een botbreuk geconstateerd.

Omdat u ouder bent dan 50 jaar bestaat de kans dat deze breuk het gevolg is van botontkalking (osteoporose). Behandeling van osteoporose is belangrijk om de kans op nieuwe botbreuken in de toekomst te verkleinen.

Daarom wordt u in Ziekenhuis Rijnstate standaard getest op de aanwezigheid van osteoporose als u ouder bent dan 50 jaar. Dat gebeurt met een botdichtheidsmeting (DEXA-onderzoek).

Meer informatie over botontkalking kunt u vinden op de website www.osteoporosevereniging.nl.

Voorbereiding thuis

  • Wilt u de bijbehorende vragenlijst invullen? Deze kunt u vanaf 14 dagen voor het onderzoek vinden onder tabblad "Vragenlijsten".
  • Als u in de week voorafgaande aan dit onderzoek een maag- of darmonderzoek met röntgencontrastmiddel heeft ondergaan, kan de botdichtheidsmeting niet plaatsvinden. Wilt u ons dan bellen om een nieuwe afspraak te maken?
  • Als u een handicap heeft en u verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht van ons zal vragen, verzoeken wij u dit van tevoren aan ons te melden (tel 088 - 005 6067). Wij zullen proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden, door bijvoorbeeld extra tijd voor het onderzoek in te plannen. Het gebruik van een tillift is niet mogelijk bij dit onderzoek (deze past niet onder het apparaat). 

Het onderzoek

De laborant die het onderzoek uitvoert zal uw ingevulde vragenlijst van u aannemen. Voordat het onderzoek begint, wordt u gewogen en uw lengte gemeten. Uw lengte en gewicht en de gegevens uit de vragenlijst zijn nodig voor het beoordelen van de resultaten van het onderzoek.

Tijdens het onderzoek kunt u niet strak zittende kleding zonder metaal aanhouden. U ligt op een onderzoekstafel. Een scanner beweegt boven uw lichaam. Een computer meet hoeveel straling wordt opgenomen door de verschillende weefsels en berekent de botmassa.

De botdichtheid wordt op drie verschillende punten gemeten:

  • in rugligging metingen van beide heupen, waarbij de heupen m.b.v. een steun gespreid worden
  • in rugligging een meting van de onderrug, waarbij uw onderbenen op een hoog blok liggen, zodat de rug goed vlak ligt
  • in zijligging een meting van de wervels

Dit onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek maar heel weinig röntgenstraling en niet meer dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag gaat naar uw behandelend specialist en uw huisarts.

  • Als osteoporose (botontkalking) wordt vastgesteld, wordt voor u een afspraak gemaakt op de osteoporosepoli. De internist kijkt dan samen met u wat hiervan de oorzaak is en hoe dit eventueel behandeld kan worden. U ontvangt hiervoor een oproep.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als u geen gebruik wilt maken van deze botdichtheidsmeting, wilt u dit ons z.s.m. melden? Dit kan telefonisch op tel.088 - 005 6067.

Vragen

Als u vragen hebt, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden. Tel 088-005 6067.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: