Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

PET-scan met F-18-FES

Uw arts heeft met u besproken dat er een PET-scan met F18-FES wordt gemaakt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoon.

Let op!

Om het onderzoek goed en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding nodig. Leest u daarom de voorbereiding goed door.

Als de voorbereiding niet goed is geweest, dan kan het zijn dat de beelden niet voldoende betrouwbaar zijn. 

Doel van het onderzoek

Een PET-scan geeft informatie over de stofwisseling in uw lichaam

Een PET-scan geeft informatie over de stofwisseling in uw lichaam. Bij deze PET-scan gebruiken we de radioactieve stof F18-FES. Deze stof verspreidt zich op plaatsen waar veel oestrogeenreceptoren zitten. Zo kunnen we herkennen wat voor soort tumor u heeft, eventuele uitzaaiingen zichtbaar maken en beoordelen of de tumorcellen en/of uitzaaiingen reageren op de behandeling.

Uw specialist krijgt zo belangrijke informatie om uw verdere behandeling te kunnen bepalen.

PET-/CT-scan

Enkele aandachtspunten

 • Een PET-CT onderzoek is een kostbaar onderzoek. Als u verhinderd bent, wilt u dit zo spoedig mogelijk melden via telefoonnummer 088 - 005 6067?
 • Omdat de radioactieve stof maar zeer kort houdbaar is, is het van groot belang dat u op tijd aanwezig bent, anders kan het onderzoek mogelijk niet doorgaan.

Voorbereiding

Goede voorbereiding is belangrijk om goede beeldvorming te krijgen.

Eten en drinken

 • In de twee uren voorafgaand aan het onderzoek moet u één liter water drinken. U kunt gewoon naar het toilet gaan. En mag ook normaal blijven eten.

Medicijnen

 • Om de scan goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u - in overleg met uw specialist - 5 weken voor het onderzoek stopt met het gebruik van de volgende medicijnen: fulvestrant, tamoxifen en/of faslodex.
 • Als uw onderzoek in combinatie met een CT wordt uitgevoerd mag u bepaalde pijnstillers vanaf 6 uur voor het onderzoek niet innemen. Als bij u een CT in combinatie met het PET-onderzoek nodig is, dan vindt u in de bijlage met uitleg over de CT de precieze instructie.
 • Overige medicijnen kunt u gebruiken zoals u gewend bent.

Vragenlijst

Om het onderzoek goed te kunnen beoordelen hebben we informatie nodig over uw gezondheid. 

 • Thuis vult u de vragenlijst in. Deze vragenlijst neemt u mee naar het onderzoek. Bent u niet in de gelegenheid de vragenlijst te printen? Geen probleem. Kom dan een kwartier eerder naar uw afspraak. U krijgt van ons bij de balie een vragenlijst om in de wachtkamer in te vullen.
 • LET OP! De vragenlijst is niet digitaal in te vullen op het Rijnstate-portaal, maar is alleen bereikbaar via de link. 

Meenemen naar het ziekenhuis

 • De ingevulde vragenlijst. Bent u niet in de gelegenheid om de vragenlijst thuis te printen? Kom dan een kwartier eerder naar uw afspraak. 
 • Een actueel medicatie-overzicht 
 • Als u incontinentiemateriaal gebruikt: wilt u voldoende verschoningsmateriaal meenemen?

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie op route 02 (in de kelder).

De laborant haalt u op uit de wachtkamer. Vanaf dit moment zult u bij ons op de afdeling verblijven. Pas na de PET scan zult u weer in de wachtkamer terug komen. Als u iemand heeft meegebracht kan deze gedurende het onderzoek hier op u wachten.

U komt op een bed of comfortabele stoel te liggen. Vervolgens wordt een infuus geprikt. Via dit infuus wordt de radioactieve stof ingespoten. Hierna wordt het infuus verwijderd en kunt u in een speciale wachtkamer gaan zitten. De radioactieve stof moet een uur inwerken voor we de PET-CT scan kunnen maken.

Vlak voor de PET-CT scan vragen wij u naar het toilet te gaan. Metaalhoudende kleding dat in het te scannen gebied zit moet uit.

U komt op de rug op de onderzoekstafel van de PET-CT scanner te liggen. Het is belangrijk dat u vanaf dat moment goed stil blijft liggen. In stapjes schuift de onderzoekstafel door de opening van de scanner. De PET-CT scan duurt ongeveer een half uur.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer anderhalf uur.

Nazorg

Er is geen speciale nazorg nodig.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.
Er zijn voor dit onderzoek geen complicaties en/of bijwerkingen te verwachten.

Radioactieve stof

Voor het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering, heeft geen bijwerkingen en heeft geen nadelige gevolgen voor u of uw omgeving.

Nota bene: Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een dag meten. U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Lees meer over straling

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn of als u borstvoeding geeft, neemt u dan contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde.

 • Tijdens de zwangerschap wordt dit onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er een dringende reden voor is.
 • Bij borstvoeding zal bekeken worden of het nodig is om gedurende enige uren met de borstvoeding te stoppen.

Lees meer over Zwangerschap en Borstvoeding bij een een nucleair onderzoek

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer Nucleaire Geneeskunde: 088-005 6067.

Meer informatie over onze afdeling vindt u op de Rijnstate website.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: