Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde
PET CT-scan

PET-scan van het skelet

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een PET-CT-onderzoek te laten doen. Een PET-CT onderzoek is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van twee technieken. PET geeft informatie over de stofwisseling en CT geeft informatie over de structuur en ligging van weefsels in het lichaam.

Voorbereiding op het onderzoek

In het uur voor de start van het onderzoek moet u een halve liter water drinken. Medicijnen kunt u gewoon innemen. Neem voldoende verschoningen mee als u incontinentiemateriaal of een stoma gebruikt.

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie op route 02 (in de kelder).

Onderzoek

U komt op een bed of comfortabele stoel te liggen. Vervolgens wordt een infuus geprikt. Via dit infuus wordt de radioactieve stof ingespoten. Hierna wordt het infuus verwijderd en kunt u de afdeling verlaten. De radioactieve stof moet een uur inwerken voor we de PET-CT scan kunnen maken.

Zorg dat u op het afgesproken tijdstip terug bent voor het maken van de scan. Voordat we de scan gaan maken mag u uitplassen op het toilet. Metaalhoudende kleding dat in het te scannen gebied zit moet uit. U komt op de rug op de onderzoekstafel van de PET-CT scanner te liggen. Het is belangrijk dat u vanaf dat moment goed stil blijft liggen. In stapjes schuift de onderzoekstafel door de opening van de scanner. De PET-CT scan duurt ongeveer een half uur.

Nazorg

Voor dit onderzoek is geen speciale nazorg nodig.

Tot slot

  • Een PET-CT onderzoek is een kostbaar onderzoek. Als u verhinderd bent, wilt u dit zo spoedig mogelijk melden via telefoonnummer 088 - 005 6067.
  • Omdat de radioactieve stof maar zeer kort houdbaar is, is het van groot belang dat u op tijd aanwezig bent, anders kan het onderzoek niet doorgaan.
  • Aan onze kant kan er vertraging ontstaan wanneer de radioactieve stof (die speciaal voor u gemaakt wordt) niet op tijd aanwezig is. Dit komt omdat de radioactieve stof per dag vanuit Nijmegen naar ons toe getransporteerd wordt. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.
  • Als u incontinentiemateriaal gebruikt wilt u dan voldoende verschoningsmateriaal meenemen?

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek. Er zijn voor dit onderzoek geen complicaties en/of bijwerkingen te verwachten.

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering, heeft geen bijwerkingen en heeft geen nadelige gevolgen voor u of uw omgeving.

Nota bene: Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een dag meten. U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn of als u borstvoeding geeft, neemt u dan contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde.

Tijdens de zwangerschap wordt dit onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er een dringende reden voor is. Bij borstvoeding zal bekeken worden of het nodig is om gedurende enige uren met de borstvoeding te stoppen.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Nucleaire geneeskunde: 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: