Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

PET-scan met Gallium-68-Dotatoc

Uw arts heeft met u besproken dat er een PET-scan wordt gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek goed en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding nodig. 

Leest u daarom de voorbereiding goed door.

Doel van het onderzoek

Een PET-CT onderzoek is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van twee technieken. PET geeft informatie over de stofwisseling en CT geeft informatie over de structuur en ligging van weefsels in het lichaam.

Er wordt een kleine hoeveelheid van de radioactieve vloeistof Ga-68 DOTATOC via een infuus bij u toegediend. Neuro-endocriene tumoren hebben speciale somatostatine-receptoren, die deze vloeistof opnemen waardoor we deze met de PET scan zichtbaar kunnen maken.

PET-/CT-scan

Voorbereiding

  • Medicatie: Bepaalde medicijnen kunnen de betrouwbaarheid van het onderzoek negatief beïnvloeden. Daarom is het soms nodig om tijdelijk bepaalde medicijnen niet in te nemen. Bij uw afspraak vindt u onder het kopje "Extra informatie" uw persoonlijke instructie als u tijdelijk bepaalde medicijnen niet mag innemen. 
  • Water drinken: In de twee uren voordat u de injectie krijgt, moet u een liter water drinken. Verder kun tu eten en drinken zoals u gewend bent.

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie op route 02 (in de kelder).

Onderzoek

U komt op een bed of comfortabele stoel te liggen. Vervolgens wordt een infuus geprikt. Via dit infuus wordt de radioactieve stof ingespoten. Hierna wordt het infuus verwijderd en kunt u in een speciale wachtkamer gaan zitten. De radioactieve stof moet een uur inwerken voor we de PET-CT scan kunnen maken.

Vlak voor de PET-CT scan vragen wij u naar het toilet te gaan. Metaalhoudende kleding moet uit.
U komt op de rug op de onderzoekstafel van de PET-CT scanner te liggen. Het is belangrijk dat u vanaf dat moment goed stil blijft liggen. In stapjes schuift de onderzoekstafel door de opening van de scanner.

Duur van het onderzoek

De PET-CT scan duurt ongeveer 30 - 45 minuten.

Nazorg

Voor dit onderzoek is geen nazorg nodig. 

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering, heeft geen bijwerkingen en heeft geen nadelige gevolgen voor u of uw omgeving.

Nota bene: Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een week meten. U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van gemeten straling is.

Lees meer over straling

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.

Borstvoeding

Als u borstvoeding geeft, wilt u ons dan zo spoedig mogelijk bellen? Wij gaan dan beoordelen hoelang het nodig is dat u tijdelijk stopt met het geven van borstvoeding.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

De radioactieve stof wordt speciaal voor u gemaakt, is kostbaar en maar zeer kort houdbaar.
Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Nucleaire geneeskunde: 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: