Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

PET-scan bij prostaatkanker met Fluor-18

Uw arts heeft met u besproken dat er een PET-scan wordt gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Doel van het onderzoek

Een PET-CT onderzoek is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van twee technieken. PET geeft informatie over de stofwisseling en CT geeft informatie over de structuur en ligging van weefsels in het lichaam.

 

PET-/CT-scan PET-scanner

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek mag u eten en drinken zoals u gewend bent. 
  • Als u incontinentiemateriaal gebruikt: wilt u voldoende verschoningsmateriaal meenemen?

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie op route 02 (in de kelder).

Onderzoek

U komt op een bed of comfortabele stoel te liggen. Vervolgens wordt een infuus geprikt. Via dit infuus wordt de radioactieve stof ingespoten. Hierna wordt het infuus verwijderd en kunt u in een speciale wachtkamer gaan zitten. De radioactieve stof moet anderhalf uur inwerken voor we de PET-CT scan kunnen maken.

PET-CT onderzoek

Vlak voor de PET-CT scan vragen wij u naar het toilet te gaan. Metaalhoudende kleding dat in het te scannen gebied zit moet uit.
U komt op de rug op de onderzoekstafel van de PET-CT scanner te liggen. Het is belangrijk dat u vanaf dat moment goed stil blijft liggen. In stapjes schuift de onderzoekstafel door de opening van de scanner.

Duur van het onderzoek

De PET-CT scan duurt circa 20 minuten. In totaal bent u ongeveer twee uur bij ons op de afdeling. 

Nazorg

Voor dit onderzoek is geen nazorg nodig. 

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering, heeft geen bijwerkingen en heeft geen nadelige gevolgen voor u of uw omgeving.

Nota bene:

Ook al is de hoeveelheid straling gering, een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een week meten.
U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van gemeten straling is.

Lees meer over straling

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Een PET-CT onderzoek is een kostbaar onderzoek. Als u verhinderd bent, wilt u dit zo spoedig mogelijk melden via telefoonnummer 088 - 005 6067.

Vragen?

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van ziekenhuis Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 088 - 005 6067.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: