Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde
PET CT-scan

PET-scan met Choline

Uw arts heeft met u besproken dat er een PET-scan wordt gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

  • Om het onderzoek goed en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding nodig. Leest u daarom de voorbereiding goed door.
  • Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Doel van het onderzoek

Een PET scan (Positron Emissie Tomografie) geeft informatie over de stofwisseling in uw lichaam. Met de radioactieve stof F-18 methylcholine kan een adenoom in de bijschildklier zichtbaar worden gemaakt.

PET-/CT-scan PET-scanner

Voorbereiding op het onderzoek

Goede voorbereiding is belangrijk om goede beeldvorming te krijgen.

Vragenlijst

Thuis vult u de bijgevoegde vragenlijst in. Deze vragenlijst neemt u mee naar het onderzoek.

  • Niet in de gelegenheid om de vragenlijst thuis te printen? Geen probleem. Kom dan a.u.b. tien minuten eerder naar uw afspraak. U krijgt dan van ons bij aanmelden een vragenlijst, die u in de wachtkamer kunt invullen. 

Water drinken

In de twee uren voorafgaand aan het onderzoek moet u een liter water drinken. U kunt gewoon naar het toilet gaan. U kunt normaal eten.

Medicijnen

  • Medicijnen kunt u gewoon innemen behalve als het medicijn colchicine gebruikt: wilt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons opnemen hoe de voorbereiding op het onderzoek gaat worden?
  • Als uw onderzoek in combinatie met een CT wordt uitgevoerd mag u bepaalde pijnstillers vanaf 12 uur voor het onderzoek niet innemen. Als bij u een CT in combinatie met het PET-onderzoek nodig is, dan vindt u in de bijlage met uitleg over de CT de precieze instructie.

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie op route 02 (in de kelder).

Het onderzoek

Als voorbereiding op het onderzoek krijgt u een infuus in de arm. Via het infuus wordt de radioactieve stof toegediend. Het duurt ongeveer 40 minuten voor de stof goed is opgenomen in uw lichaam. U wacht gedurende deze periode in een aparte wachtruimte.

Vlak voor het maken van de PET scan vragen we u naar het toilet te gaan. Tijdens het onderzoek mag u uw kleding aanhouden behalve kleding/sieraden met metalen delen die in het te fotograferen gebied komen (bijv. ketting, oorbellen, pruik).

Tijdens het maken van de scan ligt u op een bed. Dit bed schuift aan het begin van de scan een aantal keren in en uit de scanner. Tijdens het maken van de scan blijft u zo stil mogelijk liggen.

Soms maken we aansluitend op de PET-scan nog een CT scan. Dit kan met hetzelfde apparaat. Als dit bij u nodig is, staat dit onderzoek uitgelegd op een aparte bijlage.

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer een uur.

Nazorg

Na het onderzoek mag u weer normaal eten en drinken. Er is geen speciale nazorg nodig.

Risico's en bijwerkingen van de PET scan

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Er zijn voor dit onderzoek geen complicaties en/of bijwerkingen te verwachten.

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering en geeft geen bijwerkingen.

Nota bene: Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een dag meten. U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn of als u borstvoeding geeft, neemt u dan contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde. Tijdens de zwangerschap wordt dit onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er een dringende reden voor is.

Bij borstvoeding zal bekeken worden of het nodig is om gedurende enige uren met de borstvoeding te stoppen.

Tot slot

  • Omdat de radioactieve stof maar zeer kort houdbaar is, is het van groot belang dat u op tijd aanwezig bent, anders kan het onderzoek misschien niet doorgaan.
  • Aan onze kant kan er vertraging ontstaan wanneer de radioactieve stof (die speciaal voor u gemaakt wordt) niet op tijd aanwezig is. Dit komt omdat de radioactieve stof twee keer per dag vanuit Amsterdam naar ons toe getransporteerd wordt. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.
  • Als u incontinentiemateriaal gebruikt wilt u dan voldoende verschoningsmateriaal meenemen?

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Een PET-CT onderzoek is een kostbaar onderzoek. Als u verhinderd bent, wilt u dit zo spoedig mogelijk melden via telefoonnummer 088 - 005 6067.

Vragen?

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van ziekenhuis Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 088 - 005 6067.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: