Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

PET-CT-scan bij prostaatkanker

Uw arts heeft met u besproken dat er een PET-CT-scan wordt gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek goed en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding nodig. 

Leest u daarom de voorbereiding goed door.

PET-CT onderzoek 

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een PET-CT-onderzoek te laten doen.
Een PET-CT onderzoek is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van twee technieken. PET geeft informatie over de stofwisseling en CT geeft informatie over de structuur en ligging van weefsels in het lichaam.
Voor de PET-scan gebruiken we de radioactieve stof Gallium-68. Dit Gallium-68 wordt gebonden aan het eiwit PSMA (prostaat-specifiek-membraan-antigeen), wat in hoge mate hecht aan prostaatkankercellen.

PET CT-scan

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer Nucleaire Geneeskunde: 088-005 6067.

Meer informatie over onze afdeling vindt u op de Rijnstate website.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: