Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

PET-scan

Uw arts heeft met u besproken dat er een PET-scan wordt gemaakt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoon.

Let op!

 • Om het onderzoek goed en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding nodig. Leest u daarom de voorbereiding goed door. Als de voorbereiding niet goed is geweest, dan kan het zijn dat de beelden niet voldoende betrouwbaar zijn. 

Doel van het onderzoek

Een PET-scan geeft informatie over de suikerstofwisseling in uw lichaam. Actieve cellen (bijvoorbeeld kanker- of ontstekingscellen) hebben een verhoogde stofwisseling. Deze actieve cellen gebruiken veel suiker. Door aan suikermoleculen een radioactieve stof te koppelen, is het mogelijk om deze actieve cellen via een PET-scan (Positron Emissie Tomografie) zichtbaar te maken.

PET-/CT-scan

Goede voorbereiding is belangrijk om goede beeldvorming te krijgen.

Eten en drinken

 • Vanaf zes uur voor start van het onderzoek mag u niets meer eten of drinken, alleen water drinken is toegestaan. Ook sondevoeding is niet toegestaan.
 • Sondevoeding en glucose per infuus zijn ook niet meer toegestaan
 • Heeft u diabetes? Dan is de voorbereiding anders! Lees dan de voorbereiding passend bij uw medicatiegebruik (onder aan deze pagina). 

Water drinken

 • In de twee uren voorafgaand aan het onderzoek moet u één liter water drinken.
 • U hoeft niet met een volle blaas te komen, dus mag gewoon plassen.

Medicijnen

 • Als uw onderzoek in combinatie met een CT wordt uitgevoerd mag u bepaalde pijnstillers vanaf 6 uur voor het onderzoek niet innemen. Als bij u een CT in combinatie met het PET-onderzoek nodig is, dan vindt u in de bijlage met uitleg over de CT de precieze instructie.
 • Voor diabetesmedicatie is een aparte instructie, zie onder aan deze pagina. 
 • Overige medicatie kunt u innemen zoals u gewend bent, maar alleen met water (u moet wel nuchter blijven!)
 • Neem een actueel medicatie-overzicht mee naar uw afspraak

Vragenlijst

 • Via het tabblad Vragenlijsten vult u de vragenlijst in.

Kleding

 • Kom warm gekleed naar het ziekenhuis, ook als dit i.v.m. het weer niet nodig is. Dit is belangrijk om goede beelden te krijgen.

Meenemen naar het ziekenhuis

 • Neem iets te eten mee naar het ziekenhuis. Dan kunt u, als het onderzoek klaar is, meteen iets eten.
 • Neem een actueel medicatie-overzicht mee naar het ziekenhuis.

Diabetes

Als u suikerziekte heeft is de voorbereiding anders. 

 • In de ochtend van het onderzoek mag u een licht ontbijt: daarbij mag u uw gebruikelijke medicatie gebruiken.
 • Daarna moet u vier uur nuchter blijven voor we het onderzoek uitvoeren.
 • In de twee uren voor start van het onderzoek drinkt u één liter water

Heeft u een insuline-pomp?

 • De insulinepomp op de nachtstand laten staan
 • We plannen het onderzoek zo vroeg mogelijk. Tot die tijd blijft u nuchter.
 • In de twee uren voor start van het onderzoek drinkt u één liter water

Enkele aandachtspunten

 • Een PET-CT onderzoek is een kostbaar onderzoek. Als u verhinderd bent, wilt u dit zo spoedig mogelijk melden via telefoonnummer 088 - 005 6067?
 • Omdat de radioactieve stof maar zeer kort houdbaar is, is het van groot belang dat u op tijd aanwezig bent, anders kan het onderzoek niet doorgaan.
 • Aan onze kant kan er vertraging ontstaan wanneer de radioactieve stof (die speciaal voor u gemaakt wordt) niet op tijd aanwezig is. Dit komt omdat de radioactieve stof twee keer per dag vanuit Amsterdam naar ons toe getransporteerd wordt. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.
 • Als u incontinentiemateriaal gebruikt wilt u dan voldoende verschoningsmateriaal meenemen?

 

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie op route 02 (in de kelder).

Het onderzoek

Het is voor de voorbereiding belangrijk dat u een half uur ligt. Daarom is het verstandig dat u kort voor de start van het onderzoek nog even naar het toilet gaat.

Als voorbereiding op het onderzoek krijgt u een infuus in de arm. Daarna wordt uw bloedsuikergehalte bepaald. Via het infuus wordt de radioactieve stof toegediend. Het is belangrijk dat u vanaf dat moment een half uur goed stil blijft liggen, zo ontspannen mogelijk, en niet meer praat. Hierdoor kan de radioactieve stof goed in het lichaam worden opgenomen.
U ligt tijdens deze periode op een bed of comfortabele stoel alleen in de voorbereidingsruimte. Zo nodig kunt u via een noodoproepsysteem contact opnemen met de laborant. Daarnaast wordt u in de gaten gehouden met behulp van een videocamera.

Na een half uur komt de laborant bij u terug. Vanaf nu mag u weer rustig bewegen. De radioactieve vloeistof moet nu nog minimaal een half uur inwerken voordat de PET scan kan worden gemaakt.

Voordat de PET scan wordt gemaakt, vragen wij u naar het toilet te gaan. Een volle blaas stoort bij het beoordelen van de PET scan.
Tijdens het onderzoek mag u uw kleding aanhouden behalve kleding/sieraden met metalen delen die in het te fotograferen gebied komen (bijv. haakjes, ritsen, BH-beugels, pruik).
Tijdens het maken van de scan ligt u op een bed. Dit bed schuift aan het begin van de scan een aantal keer in en uit de scanner. Tijdens het maken van de scan blijft u zo stil mogelijk liggen.
Soms maken we aansluitend op de PET-scan nog een CT scan. Dit kan met hetzelfde apparaat. Als dit bij u nodig is, staat dit onderzoek uitgelegd op een aparte bijlage.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.

 • Soms maken we ook foto's in buikligging, bijvoorbeeld als uw PET-scan in verband met borstkanker wordt gemaakt. Dan kan het zijn dat de scan iets langer duurt.
 • Soms is het nodig dat een uur na de scan nog een extra scan van de blaas wordt gemaakt. Deze korte scan duurt ongeveer 10 minuten. In uw afspraakbevestiging kunt u zien of deze late opname nodig is. Het onderzoek duurt dan ongeveer 2,5 uur.

Nazorg

Na het onderzoek mag u weer normaal eten en drinken. Er is geen speciale nazorg nodig.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Enkele dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

 

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.
Er zijn voor dit onderzoek geen complicaties en/of bijwerkingen te verwachten.

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering, heeft geen bijwerkingen en heeft geen nadelige gevolgen voor u of uw omgeving.

Nota bene: Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een dag meten. U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Lees meer over straling

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn of als u borstvoeding geeft, neemt u dan contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde.

 • Tijdens de zwangerschap wordt dit onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er een dringende reden voor is.
 • Bij borstvoeding zal bekeken worden of het nodig is om gedurende enige uren met de borstvoeding te stoppen.

Lees meer over Zwangerschap en Borstvoeding bij een een nucleair onderzoek

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer Nucleaire Geneeskunde: 088-005 6067.

Meer informatie over onze afdeling vindt u op de Rijnstate website.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: