Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

PET-scan

Uw arts heeft met u besproken dat er een PET-scan wordt gemaakt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoon.

Let op!

  • Om het onderzoek goed en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding nodig. Leest u daarom de voorbereiding goed door. Als de voorbereiding niet goed is geweest, dan kan het zijn dat de beelden niet voldoende betrouwbaar zijn. 

Doel van het onderzoek

Een PET-scan geeft informatie over de suikerstofwisseling in uw lichaam. Actieve cellen (bijvoorbeeld kanker- of ontstekingscellen) hebben een verhoogde stofwisseling. Deze actieve cellen gebruiken veel suiker. Door aan suikermoleculen een radioactieve stof te koppelen, is het mogelijk om deze actieve cellen via een PET-scan (Positron Emissie Tomografie) zichtbaar te maken.

PET-/CT-scan

Enkele aandachtspunten

  • Een PET-CT onderzoek is een kostbaar onderzoek. Als u verhinderd bent, wilt u dit zo spoedig mogelijk melden via telefoonnummer 088 - 005 6067?
  • Omdat de radioactieve stof maar zeer kort houdbaar is, is het van groot belang dat u op tijd aanwezig bent, anders kan het onderzoek niet doorgaan.
  • Aan onze kant kan er vertraging ontstaan wanneer de radioactieve stof (die speciaal voor u gemaakt wordt) niet op tijd aanwezig is. Dit komt omdat de radioactieve stof twee keer per dag vanuit Amsterdam naar ons toe getransporteerd wordt. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.
  • Als u incontinentiemateriaal gebruikt wilt u dan voldoende verschoningsmateriaal meenemen?

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer Nucleaire Geneeskunde: 088-005 6067.

Meer informatie over onze afdeling vindt u op de Rijnstate website.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: