Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Lymfescan

Uw arts heeft met u besproken dat er een lymfeonderzoek wordt gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Doel van het onderzoek

Een lymfescan brengt de lymfebanen en de lymfeklieren in beeld. Er wordt daarbij gekeken of de afvloed van lymfevocht verstoord is.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek

Het onderzoek begint met enkele injecties met een licht radioactieve stof in de huid:

  • Als we kijken naar de lymfeafvloed in de armen krijgt u de injecties tussen de vingers
  • Als we kijken naar de lymfeafvloed in de benen krijgt u de injecties tussen de tenen
  • Als we kijken naar de lymfeafvloed in het gezicht krijgt u de injecties boven de oogleden of op de hoofdhuid

Meteen na de injecties worden er foto's gemaakt. Hiervoor komt u onder een gammacamera te liggen. Deze speciale camera registreert de straling die door de toegediende radioactieve stof wordt uitgezonden. Om de foto's zo scherp mogelijk te krijgen is het noodzakelijk dat de camera vrij dicht tegen het te fotograferen lichaamsdeel wordt geplaatst.

Het eerste deel van het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

  • Als u een onderzoek heeft van uw armen of benen, dan komt u na twee uur terug voor een tweede serie foto's.
  • Als u voor een onderzoek van uw gezicht komt, dan komt u na vier uur terug voor de tweede serie foto's.

De tweede serie duurt ongeveer drie kwartier. Als de foto's klaar zijn komt de nucleair geneeskundige vaak naar u kijken.

In de tijd tussen de eerste en tweede serie foto's kunt u de afdeling verlaten. U dient op het afgesproken tijdstip terug te zijn. U krijgt instructies mee om in de tussenliggende tijd te bewegen, om zo de afvloed van lymfevocht te bevorderen.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek. 

Er zijn voor dit onderzoek geen complicaties en/of bijwerkingen te verwachten.

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering, heeft geen bijwerkingen en heeft geen nadelige gevolgen voor u of uw omgeving.

Nota bene: Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een week meten. U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt dit onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij daar dringende redenen voor zijn. Als u borstvoeding geeft, laat dit dan voor het onderzoek aan ons weten. Er wordt dan gekeken of het nodig is om gedurende enige uren met de borstvoeding te stoppen.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer Nucleaire Geneeskunde: 088-005 6067.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: