Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Cisternografie

Uw arts heeft met u besproken dat er een cisternografie wordt gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

In verband met de lumbaalpunctie wordt u opgenomen. Informatie over deze opname ontvangt u apart via de afdeling opnameplanning.

Doel van het onderzoek

Tijdens dit onderzoek worden foto’s gemaakt van het hoofd om de circulatie van het hersenvocht te beoordelen. Dit nucleair onderzoek wordt een scintigrafie genoemd.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen specifieke voorbereiding noodzakelijk.

Tijdens het maken van de foto's van het hoofd mogen geen bril, kettingen en/of oorbellen worden gedragen.

Het onderzoek

Via een ruggenprik (= lumbaalpunctie) wordt een licht radioactieve vloeistof in het wervelkanaal gespoten. De ruggenprik wordt gedaan door de neuroloog, in samenwerking met de nucleair geneeskundige. Informatie hierover vindt u in de folder "Lumbaalpunctie".

Na 4 uur worden foto's gemaakt van de rug en het hoofd. Hiervoor komt u op een onderzoekstafel onder een gammacamera te liggen. Deze camera registreert de straling die door de toegediende radioactieve stof wordt uitgezonden.

Tijdens het maken van de foto's is het erg belangrijk om goed stil te liggen. Zo voorkomen we onscherpe foto's.

Het is noodzakelijk dat de camera vrij dicht boven uw hoofd of lichaam wordt geplaatst om de foto's zo scherp mogelijk te krijgen. U merkt niet dat de foto's worden genomen.
Het maken van de foto's duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

De volgende dag worden er nogmaals foto's gemaakt, nu alleen van het hoofd. Soms is het noodzakelijk dat de derde dag nogmaals foto's worden gemaakt. Dit wordt dan met u besproken.

Nazorg

De nazorg i.v.m. de ruggenprik wordt beschreven in de folder "Lumbaalpunctie".

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering, heeft geen bijwerkingen en heeft geen nadelige gevolgen voor u of uw omgeving.

Nota bene: Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een maand meten.
U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Er zijn voor dit onderzoek geen complicaties en/of bijwerkingen te verwachten.

Lumbaalpunctie

De risico's en bijwerkingen van de lumbaalpunctie staan beschreven in de folder "Lumbaalpunctie".

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Borstvoeding is geen probleem.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire geneeskunde van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Nucleaire geneeskunde: 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: