Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Hersenscan (DaT-scan)

Uw arts heeft met u besproken dat er een hersenonderzoek wordt gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Doel van het onderzoek

Bij dit onderzoek wordt de werking van een deel van de hersenen in beeld gebracht. Dit is het deel van de hersenen dat beweging controleert. Het wordt vooral gedaan bij mensen die symptomen van de ziekte van Parkinson hebben, zoals een trillende hand of schuifelend lopen. Met deze scan kan onderscheid gemaakt worden tussen de ziekte van Parkinson en andere hersenaandoeningen.

Voorbereiding

Als u medicijnen gebruikt, wilt u dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons opnemen! Het kan zijn dat u tijdelijk bepaalde medicijnen niet mag innemen.

Andere voorbereiding is voor dit onderzoek niet nodig.

Tijdens het maken van de foto's mogen geen bril, kettingen en/of oorbellen worden gedragen.

Het onderzoek

U krijgt een injectie met de radioactieve vloeistof in een bloedvat in uw arm.

Drie tot zes uur na de injectie worden foto's gemaakt van het hoofd. Hiervoor komt u op een onderzoekstafel onder een gammacamera te liggen. Deze speciale camera registreert de straling die door de toegediende radioactieve stof wordt uitgezonden.

Tijdens het maken van de foto's is het belangrijk om heel stil te liggen. Om u daarbij te helpen krijgt u een bandje om uw hoofd. Het is noodzakelijk dat deze camera vrij dicht boven uw hoofd wordt geplaatst om de foto's zo scherp mogelijk te krijgen. De camera draait langzaam rond uw hoofd. U merkt niet dat de foto's worden genomen.

Het maken van de foto's duurt 45 minuten.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.
Er zijn voor dit onderzoek geen complicaties en/of bijwerkingen te verwachten.

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u een vloeistof met licht radioactief jodium toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering en geeft geen bijwerkingen.

Nota bene: Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een week meten. U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.
Als u borstvoeding geeft, moet u gedurende drie dagen na het onderzoek kolven en de voeding weggooien. Daarna mag u uw kindje weer borstvoeding geven.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Nucleaire geneeskunde: 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: