MRI van het hart

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Veiligheid in verband met het sterke magnetische veld

In het hoofdstuk Voorbereiding hebben wij u geïnformeerd over het magnetische veld en welke voorzorgsmaatregelen in verband hiermee moeten worden getroffen.

Radiogolven en magnetisch veld

Er zijn geen biologische effecten bekend van het gebruik van de MRI.

Contrastmiddel (gadolinium)

Wij noemen u alleen de meest voorkomende bijwerkingen van het contrastmiddel.

  • In een klein aantal gevallen komt een deel van de vloeistof buiten het bloedvat terecht. Dit heeft meestal geen ernstige gevolgen.
  • In een klein aantal gevallen treedt een allergische reactie op het contrastmiddel op. Dit bestaat meestal uit niezen, galbulten of misselijkheid. Meestal behoeft dit geen verdere behandeling, maar mocht dit wel nodig zijn dan zullen we u daarin adviseren of begeleiden.
  • Bij een nog kleiner aantal patiënten treden zeer zeldzame bijwerkingen op.

Als u dat wenst, kunt u een bijsluiter vragen van het contrastmiddel om u uitgebreid te informeren.

De risico’s zijn groter als u:

  • bekend bent met (ernstige) nierfunctiestoornis of in het verleden een nier- of levertransplantatie heeft gehad
  • in het verleden al eens een allergische reactie op MRI-contrast (gadolinium) heeft gehad

Dit willen we dan uiteraard graag voor de start van het onderzoek weten. Wij verzoeken u dit te vermelden op het veiligheidsformulier.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Meldt u daarom a.u.b. voor het onderzoek als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn.
Als u borstvoeding geeft, adviseren wij u tot 24 uur na het onderzoek de voeding af te kolven en weg te gooien. Daarna mag u uw kind weer normaal voeden.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: