MRI van de bovenbuik of dunne darm

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Veiligheid in verband met het sterke magnetische veld

In het hoofdstuk Voorbereiding hebben wij u geïnformeerd over het magnetische veld en welke voorzorgsmaatregelen in verband hiermee moeten worden getroffen.

Radiogolven en magnetisch veld

Er zijn geen biologische effecten bekend van het gebruik van de MRI.

Contrastmiddel (gadolinium)

Wij noemen u de meest voorkomende bijwerkingen.

 • In een klein aantal gevallen komt een deel van de vloeistof buiten het bloedvat terecht. Dit heeft meestal geen ernstige gevolgen.
 • In een klein aantal gevallen treedt een allergische reactie op het contrastmiddel op. Dit bestaat meestal uit niezen, galbulten of misselijkheid. Meestal behoeft dit geen verdere behandeling, maar mocht dit nodig zijn dan zullen we u daarin adviseren of begeleiden.
 • Bij een nog kleiner aantal patiënten treden zeer zeldzame bijwerkingen op.

Als u dat wenst, kunt u een bijsluiter vragen van het contrastmiddel om u uitgebreid te informeren.

De risico's zijn groter als u:

 • bekend bent met (ernstige) nierfunctiestoornis of in het verleden een nier- of levertransplantatie heeft gehad
 • in het verleden al eens een allergische reactie op MRI-contrast (gadolinium) heeft gehad

Dit willen we dan uiteraard graag voor de start van het onderzoek weten. Wij verzoeken u dit te vermelden op het veiligheidsformulier.

Medicijn om de darmwerking te beïnvloeden (Buscopan)

Voor dit onderzoek krijgt u via een infuusnaald meestal Buscopan toegediend. Dit medicijn heft verkramping op in het maagdarmkanaal en heeft een spierverslappende werking. Wij noemen u de meest voorkomende bijwerkingen.

 • In een klein aantal gevallen treden bijwerkingen op. Dit kan o.a. zijn: wazig zien, duizeligheid, verstoring van de zweetvorming of hartkloppingen. Als dit bij u het geval is, adviseren wij u na afloop van het onderzoek niet zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. De klachten zijn van voorbijgaande aard.
 • In een klein aantal gevallen treedt een allergische reactie op Buscopan op. Dit bestaat meestal uit niezen, galbulten of misselijkheid. Meestal behoeft dit geen verdere behandeling, maar mocht dit nodig zijn dan zullen we u daarin adviseren of begeleiden.

Als u dat wenst, kunt u een bijsluiter vragen van Buscopan om u uitgebreid te informeren.

De risico's zijn groter als u:

 • een verhoogde oogdruk heeft (glaucoom)
 • een vergrote prostaat heeft
 • in het verleden al eens een allergische reactie op Buscopan heeft gehad
 • een bepaalde afwijking heeft van uw dikke darm (megacolon)
 • een bekende darmafsluiting heeft
 • een bepaalde spierziekte heeft (myasthenia gravis)

Dit willen we dan uiteraard graag voor de start van het onderzoek weten. Wij verzoeken u dit te vermelden op het veiligheidsformulier.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Meldt u daarom a.u.b. voor het onderzoek als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn.

Als u borstvoeding geeft, adviseren wij u tot 24 uur na het onderzoek de voeding af te kolven en weg te gooien. Daarna mag u uw kind weer normaal voeden.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!