Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Marker plaatsen in de borst

Uw arts heeft met u besproken dat er één of meerdere markers in uw borst geplaatst gaan worden. In uw afspraakbevestiging ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Leest u daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Doel van de procedure

Bij u is onlangs een afwijking gevonden in de borst, die operatief verwijderd gaat worden.
Om de afwijking tijdens de operatie te kunnen vinden, brengen we precies in de afwijking een "markertje" in. Het markertje is ongeveer zo groot als een hagelslagkorrel (4 mm) . Soms worden meerdere markers geplaatst.
De operatie kan kort na de plaatsing van de marker(s) zijn, maar er kan ook maanden tussen zitten. Tijdens de operatie kan de chirurg de marker(s), en dus de afwijking, vinden en verwijderen. Van het verwijderde weefsel wordt een controlefoto gemaakt om te controleren of de afwijking en de marker(s) daadwerkelijk zijn verwijderd.

Verslag

De radioloog maakt een verslag van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als de behandeling niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: