Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde
Laatste informatie over het coronavirus

Punctie in de borst stereotactisch

Uw arts heeft met u besproken dat er punctie in de borst wordt gedaan op de afdeling Radiologie (route 60!) van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

  • Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. Lees daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.
  • Als het onderzoek niet door kan gaan: wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden? Tel. 088 - 005 7795.

Stereotactisch mammabiopt

Soms is een afwijking in de borst niet voelbaar en ook niet zichtbaar op een echografie. Een biopsie met echogeleiding is dan niet mogelijk.

In dit geval kan de radioloog een biopsie met aanvullende röntgenfoto’s ( = stereotactische biopsie) voorstellen. Voor dit onderzoek moet een afspraak gemaakt worden.

Mammografie

Verslag

De weggenomen reepjes borstweefsel worden na het onderzoek door een patholoog onderzocht. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandeld arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Vragen en contact

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.

Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: