Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Mammografie en/of echografie van de borst

Uw arts heeft met u besproken dat er een mammografie en/of een echografie van de borst wordt gemaakt. In uw afspraakbevestiging ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Voorbereiding

  • Gebruik vóór het onderzoek liever geen bodylotion, crème, zinkzalf of talkpoeder op de borsten.
  • Als u borstvoeding geeft, kunt u het beste voorafgaand aan het onderzoek een voeding geven.
  • Wanneer u vaak pijnlijke borsten heeft, kunt u dit onderzoek het beste laten verrichten in de eerste week na de menstruatie.

Het onderzoek

De radioloog bepaalt of een mammografie of een echografie het beste past bij uw situatie. 

  • Bij patiënten van 30 jaar en ouder wordt in principe altijd een mammografie gemaakt.
  • Bent u jonger, of geeft u borstvoeding, dan is een echografie het eerste onderzoek wat gedaan zal worden.
  • Soms wordt een echografie als aanvulling op een mammografie gemaakt: de radioloog beslist of dat noodzakelijk is. 

Voor de start van het onderzoek zal de laborant(e) u enige vragen stellen, o.a. of er borstkanker in uw familie voorkomt, zo ja bij wie en op welke leeftijd. Deze informatie heeft de radioloog nodig bij het beoordelen van de foto's.

Mammografie

Een mammografie is een röntgenonderzoek van de borsten. Op de foto's kunnen veranderingen van het borstweefsel gezien worden. 

Tijdens het maken van de foto's staat u rechtop en wordt uw borst op een plaat gelegd. Met een andere plaat wordt de borst aangedrukt om het borstweefsel goed af te beelden. Dit kan gevoelig of zelfs pijnlijk zijn. De pijn trekt na afloop van het onderzoek snel weg. Per borst worden twee foto's gemaakt.
Zo nodig worden er aanvullende foto's gemaakt.

Dit onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Mammografie Mammografie

Echografie

Vooral bij jonge vrouwen heeft het borstweefsel een dichte structuur, waardoor de mammografie soms moeilijk te beoordelen is. Daarom wordt bij jonge vrouwen onder de 30 jaar een echografie gemaakt. Een echo wordt ook gemaakt wanneer de radioloog extra informatie nodig heeft over het borstweefsel op een mammogram of wanneer u een knobbeltje voelt.

Een echografie is een onderzoek waarbij met geluidsgolven een afbeelding van de borst wordt gemaakt. U ligt hierbij op een onderzoekstafel. Op de borst wordt een gel aangebracht, waardoor de echokop makkelijker over de huid kan glijden en de afbeeldingen beter van kwaliteit worden. Ook de oksel/okselklieren kunnen met echografie worden bekeken.

Dit echo-onderzoek duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Op de website van Borstkanker.nl vindt u voorlichtingsvideo's die een goed beeld geven van de uitvoering van een mammografie en een echografie van de borsten. 

Nazorg

Het kan voorkomen dat uw borsten door het samendrukken tijdens het onderzoek nog enige tijd wat gevoelig zijn. De pijn trekt geleidelijk weer weg.

Risico's en bijwerkingen

Complicaties zijn bij een mammografie of echografie niet te verwachten.

Röntgenstraling

We gebruiken voor de mammografie niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Bij het echo-onderzoek wordt geen röntgenstraling gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.

Meld a.u.b. aan de laborant voor start van het onderzoek wanneer u borstvoeding geeft. Dan wordt er eerst een echo gemaakt.

Uitslag

De foto's worden direct beoordeeld door de radioloog, en worden zo mogelijk vergeleken met eerder gemaakte foto's van de borst. Meestal krijgt u direct al een voorlopige uitslag van de radioloog of laborant te horen.

De uitslag van de foto's wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Enkele dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie. Zij zullen u vragen graag beantwoorden

Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: