Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Sentinel node (schildwachtklier) procedure hoofd-halsgebied

Uw arts heeft met u besproken dat er een sentinel node onderzoek wordt gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek is een voorbereiding op uw operatie. Tijdens de operatie wordt een lymfeklier verwijderd, zodat deze onderzocht kan worden op eventuele uitzaaiingen. De lymfeklier die onderzocht moet worden, moet de lymfeklier zijn waar het lymfevocht vanuit het operatiegebied als eerste langskomt. Dit noemen we de schildwachtklier.

Voorbereiding

Tijdens het onderzoek moet het hoofd-halsgebied zo veel als mogelijk vrij zijn van metaal. Laat daarom sieraden thuis. Een eventuele bril, gebitsprothese en/of hoortoestel kunt u in het kleedhokje achterlaten.

Het onderzoek

U krijgt de radioactieve stof toegediend via een aantal injecties in het weefsel rond de gevonden afwijking. Direct hierna wordt de eerste serie foto's gemaakt.

Tijdens het onderzoek ligt u op een scantafel. Een gamma-camera staat boven en naast uw hoofd en hals en maakt foto's. Deze registreert de straling die door de radioactieve stof wordt uitgezonden. Zo kan de arts een beeld krijgen van uw lymfeklieren. De camera komt vrij dicht bij uw lichaam. U merkt niet dat de foto's worden genomen. Tijdens het maken van de foto's moet u zo stil mogelijk blijven liggen, zodat de foto's zo scherp mogelijk worden.

Om de vloeistof genoeg tijd te geven om de schildwachtersklieren te bereiken, zit er tijd tussen de eerste en tweede serie foto's. In deze tussentijd hoeft u niet op de afdeling te blijven. Op uw afspraakbrief ziet u hoe laat wij u terug verwachten op de afdeling.

De tweede serie foto's wordt op ongeveer dezelfde manier gemaakt. Bij de tweede serie foto's krijgt u geen injecties meer.
De tweede serie foto's zal ongeveer een uur tijd in beslag nemen.

Na het maken van de foto's zal de nucleair geneeskundige de exacte plaats van de eerste lymfeklier bepalen met behulp van een probe. Een probe is een apparaat dat op de huid geplaatst wordt en zo de straling registreert.

De plaats van de eerste lymfeklier of lymfklieren wordt met watervaste inkt op de huid afgetekend. U kunt hier gewoon mee douchen, maar probeer de inkt er niet af te poetsen. Alcoholhoudende producten op de huid vermijden. Het is belangrijk dat de inkt tot de operatie blijft zitten, zodat de chirurg de lymfeklier makkelijk kan vinden.

Hoelang duurt het onderzoek?

Voor het onderzoek bent u ongeveer drie uur in het ziekenhuis.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.
Er zijn voor dit onderzoek geen complicaties en/of bijwerkingen te verwachten.

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering, heeft geen bijwerkingen en heeft geen nadelige gevolgen voor u of uw omgeving.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Borstvoeding moet gedurende 13 uur na het onderzoek worden afgekolfd en weggegooid.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire geneeskunde van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Nucleaire geneeskunde: 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: