Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Sentinel node (schildwachtklier) procedure bij borstkanker

Binnenkort heeft u een sentinel node procedure. Uw  specialist heeft u verteld waarom dit onderzoek nodig is. In deze informatie leggen wij uit hoe het onderzoek gaat. Lees alle informatie goed door. Het kan zijn dat de uitvoering in uw situatie iets afwijkt.

Onder tabblad "Afspraken" ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

Doel van de procedure

Tijdens dit onderzoek worden foto's gemaakt van de lymfeklieren van uw borst. Zo kan de plaats van de eerste lymfeklier (= Sentinel Node) worden bepaald zodat de chirurg deze makkelijk kan vinden tijdens de operatie.

Voorbereiding

Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek

U krijgt de radioactieve stof toegediend via enkele injecties in de borst. Aansluitend vragen we u de borst te masseren om de vloeistof te stimuleren naar de lymfeklieren te gaan. Na minimaal twee uur maken we de foto's. Tussen de injectietijd en de scantijd mag u de afdeling verlaten.

Tijdens het maken van de foto's ligt u op een scantafel. Uw BH moet af. Een gamma-camera staat boven en naast uw lichaam en maakt foto's. Deze registreert de straling die door de radioactieve stof wordt uitgezonden. Zo kan de arts een beeld krijgen van uw lymfeklieren. De camera komt vrij dicht bij uw lichaam. U merkt niet dat de foto's worden genomen. Tijdens het maken van de foto's moet u zo stil mogelijk blijven liggen, zodat de foto's zo scherp mogelijk worden. Het maken van de foto's duurt ongeveer een kwartier.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Er zijn voor dit onderzoek geen complicaties en/of bijwerkingen te verwachten.

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u een vloeistof met licht radioactief technetium toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering en geeft geen bijwerkingen.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn of geeft u borstvoeding: wilt u ons z.s.m. bellen? We zullen dan overleggen wat voor u een passende oplossing is. 

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire geneeskunde van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Nucleaire geneeskunde: 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: