Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Bijnierscintigrafie met MIBG

Uw arts heeft met u besproken dat er een onderzoek van de bijnieren wordt gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Doel van het onderzoek

MIBG is een stof die wordt opgenomen in speciale vormen van (zowel goed- als kwaadaardig) weefsel in de bijnier. Tijdens dit onderzoek worden foto's gemaakt waarop dan te zien is op welke plaatsen radioactieve stof zit en hoeveel. Dit nucleair onderzoek wordt een scintigrafie genoemd.

Let op! 

  • Het onderzoek wordt gedaan op twee aaneensluitende dagen. 
  • Sommige medicatie moet tijdelijk worden gestopt. Zie Voorbereiding.

Doel van het onderzoek

MIBG is een stof die zich hecht aan de bijnier. Tijdens dit onderzoek worden foto's gemaakt waarop dan te zien is op welke plaatsen radioactieve stof zit en hoeveel. Dit nucleair onderzoek wordt een scintigrafie genoemd.

Voorbereiding

Medicijnen
Sommige medicijnen zijn van invloed op het onderzoek en moeten daarom tijdelijk worden gestopt. Als dat in uw situatie nodig is vindt u de instructie bij uw afspraakbevestiging: belangrijk dat u deze instructie goed opvolgt!

Verder is voor dit onderzoek geen voorbereiding nodig.

Het onderzoek

Dag 1:

Voor dit onderzoek krijgt u een injectie met een licht radioactieve vloeistof in een bloedvat in uw arm. Het duurt enige tijd voordat deze stof goed in de te fotograferen organen is opgenomen. Daarom worden de foto's pas de volgende dag, op de dag na de injectie, gemaakt.

Dag 2:

Tijdens het maken van de foto's mag u geen metalen voorwerpen (bijvoorbeeld sieraden of ritsen) of knopen voor de buik dragen. Overige kleding mag u aanhouden.
Voor het maken van de foto's komt u onder een gammacamera te liggen. Deze speciale camera registreert de straling die door de toegediende radioactieve stof wordt uitgezonden. Het is noodzakelijk dat deze camera vrij dicht boven het lichaam wordt geplaatst om de foto's zo scherp mogelijk te krijgen. U merkt niet dat de foto's worden genomen. Vaak worden na de foto van het hele lichaam ook nog aanvullende foto’s gemaakt van het gebied waar de bijnieren zitten.
Het maken van de foto’s duurt ongeveer 1½ uur. In deze tijd draait de camera in kleine stapjes helemaal rond uw buik.
Soms is het noodzakelijk dat de volgende dag nog een foto wordt gemaakt.

Risico’s en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Mogelijke complicaties

Het komt heel weinig voor maar soms kunt u last krijgen van:

  • Kortademigheid
  • Stijging van de bloeddruk
  • Flushes (blozen)
  • Hartkloppingen

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u een vloeistof met licht radioactief jodium toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering en geeft geen bijwerkingen.

Nota bene:

Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een week meten. U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Borstvoeding is geen probleem.

Uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt naar uw behandelend arts verstuurd. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Ongeveer 10 dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Nucleaire geneeskunde: 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: