Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Longscan (perfusie/ventilatie)

Uw arts heeft met u besproken dat er een longscan wordt gemaakt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.
In deze folder willen wij u nogmaals uitleggen hoe het onderzoek verloopt.
Wij verzoeken u de hele tekst door te nemen. Deze informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt.

Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter past bij uw persoonlijke situatie.

Doel van het onderzoek

Tijdens dit onderzoek worden foto's gemaakt van uw longen en kan de doorbloeding en de verdeling van lucht over de longen beoordeeld worden. Dit nucleair onderzoek wordt een scintigrafie genoemd.

Voorbereiding

Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek

U krijgt de radioactieve stof toegediend via een injectie in de arm.

  • Als we ook naar de verdeling van lucht in de longen gaan kijken, dan krijgt u een kapje over de neus en mond, waardoor u een gas vermengd met lucht inademt. Dit gas is reukloos. Dit gas is nodig om de luchtvoorziening van de longen te kunnen bekijken. Als alleen de doorbloeding van de longen wordt bekeken, dan is het kapje met lucht niet nodig.

Direct daarna wordt gestart met het maken van de foto's. 

Tijdens het onderzoek ligt u op een scantafel. Een gamma-camera beweegt boven uw lichaam en maakt foto's. Deze registreert de straling die door de radioactieve stof wordt uitgezonden. Zo kan de arts een beeld krijgen van de toestand van uw longen. De camera komt vrij dicht bij uw lichaam. U merkt verder niet dat de foto's worden genomen. Tijdens het maken van de foto's moet u zo stil mogelijk blijven liggen, zodat de foto's zo scherp mogelijk worden.

Het maken van de foto's duurt ongeveer dertig minuten.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Er zijn voor dit onderzoek geen complicaties en/of bijwerkingen te verwachten.

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering, heeft geen bijwerkingen en heeft geen nadelige gevolgen voor u of uw omgeving.

Nota bene: Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een week meten. U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.

Als u borstvoeding geeft, moet dit 12 uur na het onderzoek worden afgekolfd en weggegooid. Daarna mag u uw kindje weer borstvoeding geven.

Uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Ongeveer 10 dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Nucleaire geneeskunde: 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: