Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Snelheid maagdarmpassage op de nucleaire geneeskunde

Uw arts heeft met u besproken dat er een maagdarmonderzoek wordt gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding nodig. Leest u daarom de voorbereiding minstens 3 DAGEN vóór het onderzoek goed door.

Tijdens dit onderzoek worden foto's gemaakt van uw maag en darmen om te kijken hoe snel voedsel door uw maag en darmen gaat. Dit nucleair onderzoek wordt een scintigrafie genoemd.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek moet u nuchter komen. Dit betekent dat u vanaf 22.00 uur op de avond voorafgaande aan het onderzoek niet meer mag eten, drinken en roken. (Roken stimuleert het maagzuur).
Als u medicijnen voor de maag gebruikt neemt u dan telefonisch contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, tel.088-005 6067.

Het onderzoek

Zittend op de onderzoekstafel met een camera achter uw rug en voor uw buik krijgt u een pannenkoek te eten. De radioactieve stoffen kunt u niet proeven. De camera registreert de straling die door de toegediende radioactieve stoffen wordt uitgezonden. Het is noodzakelijk dat deze camera vrij dicht tegen uw buik wordt geplaatst om de foto's zo scherp mogelijk te krijgen.

Er worden gedurende 30 minuten foto's gemaakt, waarbij het steeds belangrijk is dat u heel goed stil zit. U merkt niet dat de foto's worden genomen.

Met tussenpozen van één of twee uur worden aanvullende foto's gemaakt: dit duurt slechts enkele minuten per keer. Het onderzoek duurt in totaal enkele uren.

  • U mag tussen de fotoseries door de afdeling verlaten
  • Na de serie die ongeveer vier uur na start van het onderzoek wordt gemaakt mag u weer eten en drinken. Tot die tijd mag u dus nog niets eten of drinken.

In de drie/vier dagen erna worden nog vervolgfoto's gemaakt: de laborant spreekt met u af wanneer we u terug verwachten.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.
Er zijn voor dit onderzoek geen complicaties en/of bijwerkingen te verwachten.

Radioactieve stof

Voor het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering, heeft geen bijwerkingen en heeft geen nadelige gevolgen voor u of uw omgeving.

Nota bene: Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een maand meten.
U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.

Borstvoeding moet gedurende 3 dagen na afloop van het onderzoek worden afgekolfd en weggegooid. Daarna mag u de borstvoeding weer hervatten.

Uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Ongeveer 10 dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer Nucleaire Geneeskunde: 088-005 6067.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: