Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Meckels Divertikel-scan

Uw arts heeft met u besproken dat er een maagonderzoek wordt gedaan bij u of uw kind op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Doel van het onderzoek

Tijdens dit onderzoek worden foto's gemaakt van het maagslijmvlies om te kijken of uw klachten worden veroorzaakt door maagslijmvlies in een zogenaamd Meckels Divertikel. Dit is een uitstulping aan de dunne darm uit de embryonale ontwikkeling, welke meestal vlak na de geboorte verdwijnt maar soms blijft bestaan. Dit nucleair onderzoek wordt een scintigrafie genoemd.

LET OP!

Voor dit onderzoek is speciale voorbereiding nodig. 

Lees daarom deze informatie minstens 4 DAGEN vóór het onderzoek goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. Het onderzoek kan anders misschien niet doorgaan.

Tijdens dit onderzoek worden foto's gemaakt van het maagslijmvlies om te kijken of uw klachten worden veroorzaakt door maagslijmvlies in een zogenaamd Meckels Divertikel. Dit is een uitstulping aan de dunne darm uit de embryonale ontwikkeling, welke meestal vlak na de geboorte verdwijnt maar soms blijft bestaan. Dit nucleair onderzoek wordt een scintigrafie genoemd.

Voorbereiding

  • Medicijnen die invloed hebben op de darmwerking mag u vanaf drie dagen voor het onderzoek niet meer innemen. Neemt u bij twijfel over uw medicijnen contact met ons op.
  • Als u in de week voorafgaand aan het onderzoek andere onderzoeken van de maag en/of darm hebt ondergaan, wilt u dit dan melden. Het is mogelijk dat het onderzoek dan wordt uitgesteld.
  • Voor dit onderzoek moet u nuchter komen. Dit betekent dat u (of uw kind) vanaf 22.00 uur op de avond voorafgaande aan het onderzoek niets meer mag eten en drinken.

Onderzoek bij kinderen

Omdat het belangrijk is dat tijdens het maken van de foto's niet bewogen wordt, kan het voor (jonge) kinderen noodzakelijk zijn dat het onderzoek met een "roesje" wordt uitgevoerd. Uw kind krijgt dan een licht slaapmiddel toegediend, waardoor uw kind goed stil kan liggen. Daarvoor wordt het kind dan enige uren opgenomen op de kinderdagverpleging. Als dit voor uw kind noodzakelijk is, neemt de kinderdagverpleging daags voor het onderzoek telefonisch contact met u op om met u af te spreken hoe laat u daar verwacht wordt.

De uitvoering van het onderzoek is in principe hetzelfde als bij volwassenen.

Het onderzoek

Voor we starten met het onderzoek wordt u verzocht goed uit te plassen, omdat een volle blaas het onderzoek verstoort.

Daarna komt u op een onderzoekstafel te liggen en krijgt u een injectie in een bloedvat in uw arm met een licht radioactieve vloeistof. Aansluitend worden foto's gemaakt van de buik. Hiervoor komt u onder een gammacamera te liggen. Deze speciale camera registreert de straling die door de toegediende radioactieve stof wordt uitgezonden. Het is noodzakelijk dat deze camera vrij dicht boven uw buik wordt geplaatst om de foto's zo scherp mogelijk te krijgen. U merkt niet dat de foto's worden genomen.

Na ongeveer 45 minuten moet u nog eens uitplassen (op het toilet) en daarna wordt nog een foto gemaakt van de buik.

Het totale onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Er zijn voor dit onderzoek geen complicaties en/of bijwerkingen te verwachten.

Radioactieve straling

Voor het onderzoek krijgt u een vloeistof met licht radioactief technetium toegediend. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is gering en geeft geen bijwerkingen.

Nota bene: Ook al is de hoeveelheid straling gering: een stralingsdetectiepoort (bijvoorbeeld op een vliegveld) kan de straling nog een week meten. U kunt bij ons om een certificaat vragen. Daarmee kunt u aantonen wat de oorsprong van de gemeten straling is.

Lees meer over straling

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn.

Als u borstvoeding geeft, laat dit dan voor het onderzoek weten. Er wordt dan bekeken of het nodig is om gedurende enige uren met borstvoeding te stoppen.

Uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Ongeveer 10 dagen na het onderzoek kunt u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologie en Nucleaire Geneeskunde).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire geneeskunde van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Nucleaire geneeskunde: 088 - 005 6067

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: