Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Abcespunctie op de radiologie

U heeft een afspraak voor een abcespunctie. Uw (huis)arts heeft u verteld waarom dit onderzoek nodig is. In deze informatie leggen wij uit hoe het onderzoek gaat. Lees alle informatie goed door. Het kan zijn dat de uitvoering in uw situatie iets afwijkt.

Onder tabblad "Afspraken" ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Lees daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Wat is een abcespunctie?

Een abces is een met pus gevulde zwelling die overal in het lichaam voor kan komen. Bij de punctie wordt met een dunne, holle naald het vocht uit het abces opgezogen.
Vaak wordt het afgezogen vocht in het laboratorium onderzocht.

Echo-onderzoek

Bij een echografie worden beelden gemaakt van weefsels en organen met behulp van geluidsgolven (dus geen röntgenstralen). Die geluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een klein apparaatje (zender & ontvanger) die over uw huid wordt bewogen. Op de huid wordt wat gelei aangebracht zodat dit apparaatje makkelijk kan bewegen.

Echo-onderzoek in Rijnstate

CT

De CT-scanner maakt met röntgenstralen dwarsdoorsneden (een tomogram) van uw lichaam. Met de computer kunnen we deze beelden bewerken, zodat we ook driedimensionale beelden van uw lichaam kunnen krijgen.
Voor het maken van de foto’s ligt u op een smalle onderzoekstafel. Deze tafel schuift in een grote ronde opening van de CT-scanner.
De laborant is tijdens het maken van de foto’s achter een glazen wand, en houdt via de intercom contact met u.

CT scanner in Rijnstate

Voorbereiding 

  • Als u een stollingsziekte heeft: bespreek dit van te voren met uw behandelend arts.
  • Als u antistollingsmedicatie gebruikt: bespreek met uw behandelend arts of u tijdelijk met antistollingsmedicatie moet stoppen en of u maximaal 24 uur voor het onderzoek bloed moet laten prikken. Andere medicijnen kunt u blijven gebruiken zoals u gewend bent.
  • Voor dit onderzoek mag u eten en drinken zoals u gewend bent.
  • Neem een actueel medicatie-overzicht mee naar het ziekenhuis.

Het onderzoek

Om het onderzoek veilig te kunnen uitvoeren zullen we voor de start van het onderzoek navragen of er verhoogde kans is op het ontstaan van bloedingen. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan kan het zijn dat het onderzoek wordt uitgesteld.

Met echografie (of soms met CT) wordt de plaats bepaald waar de radioloog zal gaan prikken. Het is belangrijk dat u goed stil blijft liggen tijdens en na het maken van de foto's.

Ter plaatse van de prikplek wordt de huid gedesinfecteerd en verdoofd. Daarna wordt de huid rondom de prikplek afgedekt met een steriele doek. De radioloog zal daarna met een holle naald de plaats waar het om gaat aanprikken. De meeste mensen ervaren dit niet als pijnlijk. Als de naald is ingebracht wordt een controlefoto gemaakt om te beoordelen of de naald op de goede plaats zit. Het vocht wordt nu uit het abces verwijderd.

Soms wordt via de naald een slangetje in de holte geschoven waar het vocht zit. De naald wordt dan verwijderd maar het slangetje blijft zitten. Het slangetje wordt met een pleister op de huid goed vastgeplakt zodat deze niet kan verschuiven. Het vocht kan nu via het slangetje in een zakje lopen. Het zakje blijft enige tijd zitten.
Uw behandelend arts zal het slangetje met het zakje weer verwijderen.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt 30 - 45 minuten.

Nazorg na het onderzoek

  • Wij adviseren u tot 48 uur na de punctie rustig aan te doen, niet te sporten en niet zwaar te tillen.
  • De prikplek kan na afloop blauw verkleuren en wat pijnlijk aanvoelen. Desgewenst kunt u paracetamol innemen tegen de pijn.

Complicaties

Op de prikplek kan een bloeding of een ontsteking ontstaan. Als u in de uren/dagen na de behandeling één van de onderstaande klachten krijgt, neemt u dan direct contact op met uw behandelend arts. Buiten kantoortijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem (tel. 088 – 005 6680).
De klachten die kunnen duiden op een bloeding of ontsteking zijn:

  • Duizelig worden of “zich niet goed voelen”
  • Ernstige pijn, met name rondom de prikplek
  • De prikplek wordt rood, warm of erg dik
  • Meer dan 38 graden koorts

Verslag

De radioloog maakt een verslag van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als de behandeling niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Mogelijke complicaties

Op de plaats waar geprikt is ontstaat soms een bloeduitstorting. Dit kan pijnlijk zijn maar verdwijnt na enkele dagen.

Infecties

De behandeling vindt plaats onder steriele omstandigheden. Dit betekent dat de punctieplaats voor start van de procedure ruim wordt gedesinfecteerd en dat er steriele materialen en doeken worden gebruikt. Het risico op een eventuele infectie is klein.
We adviseren u de aandachtspunten zoals genoemd onder het hoofdstukje Nazorg goed door te lezen en bij het vermoeden dat bij u een ontsteking is ontstaan direct contact op te nemen met uw behandelend arts of de Spoedeisende Hulp.

Nabloeding

Er is een geringe kans op het ontstaan van een bloeding op de plaats waar geprikt wordt.
We adviseren u de aandachtspunten zoals genoemd onder het hoofdstukje Nazorg goed door te lezen en bij het vermoeden dat bij u een bloeding is ontstaan direct contact op te nemen met uw behandelend arts of de Spoedeisende Hulp.

Echografie

Bij een echo-onderzoek worden geluidsgolven gebruikt, die we niet kunnen horen. Het onderzoek is onschadelijk.

Röntgenstraling

Bij de CT-scan wordt röntgenstraling gebruikt. We gebruiken niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet met CT gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. De punctie kan wel onder echogeleide worden gedaan, mits het abces niet in de buurt van uw baarmoeder is gelegen.
Borstvoeding is geen probleem.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: