Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Botuline injectie in de speekselklier echogeleid

Uw arts heeft met u besproken dat er een Botuline injectie in de speekselklier wordt gegeven op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Lees daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Echografie

Bij een echografie worden beelden gemaakt van weefsels en organen met behulp van geluidsgolven (dus geen röntgenstralen). Die geluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een klein apparaatje (zender & ontvanger), dat over uw huid wordt bewogen. Op de huid wordt wat gelei aangebracht zodat dit apparaatje makkelijk kan bewegen.

Injectie met botuline toxine

Als behandeling van uw aandoening heeft uw behandelend arts een injectie met botuline toxine (Botox®)voorgesteld.

Botuline toxine  is een eiwit. Na injectie voorkomt dit eiwit de prikkeloverdracht tussen zenuwvezeltjes en de speekselklier. Omdat er geen signalen meer naar de klier gaan, ontstaat een verlamming of verslapping van de spiertjes rondom de speekselklier. Daardoor wordt er minder speeksel in de speekselklier gemaakt.

Het effect is maximaal na 1-4 dagen en houdt ongeveer 2-3 maanden aan. Na ongeveer 16 weken herstelt de functie van de zenuw omdat er nieuwe takjes uitgroeien naar de spier, die weer normaal functioneren. Herhaling van de procedure kan daarom gewenst zijn.

Voorbereiding

  • Draag op de dag van de behandeling geen make up op uw gezicht.
  • Verder is voor deze behandeling geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek

De behandeling kan worden gedaan in rugligging of soms zittend.

Eerst wordt met behulp van het echoapparaat de plaats bepaald waar de radioloog zal gaan prikken. Ter plaatse van de prikplek wordt de huid schoongemaakt.

De radioloog zal vervolgens met een naald de botuline toxine toedienen. Daarna wordt het wondje afgedekt met een pleister.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 30 - 45 minuten.

Nazorg na het onderzoek

De prikplek kan na afloop blauw verkleuren en wat pijnlijk aanvoelen. Desgewenst kunt u paracetamol innemen tegen de pijn.

Complicaties

Op de prikplek kan een bloeding of een ontsteking ontstaan. Als u in de uren/dagen na de behandeling één van de onderstaande klachten krijgt, neemt u dan direct contact op met uw behandelend arts. Buiten kantoortijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem (tel. 088 – 005 6680).
De klachten die kunnen duiden op een bloeding of ontsteking zijn:

  • Duizelig worden of “zich niet goed voelen”
  • Ernstige pijn, met name rondom de prikplek
  • De prikplek wordt rood, warm of erg dik
  • Meer dan 38 graden koorts

Verslag

Wij berichten uw behandelend arts dat wij de behandeling hebben uitgevoerd. U spreekt met uw behandelend arts af wanneer u voor controle teruggaat naar de polikliniek.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als de behandeling niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie:     088 - 005 7795

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: