Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Botuline injectie in de buikwand echogeleid

Uw arts heeft met u besproken dat er een Botuline injectie in de buikwand wordt gegeven op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale nazorg nodig. 

Lees daarom de nazorg goed door.

Echografie

Bij een echografie worden beelden gemaakt van weefsels en organen met behulp van geluidsgolven (dus geen röntgenstralen). Die geluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een klein apparaatje (zender & ontvanger), dat over uw huid wordt bewogen. Op de huid wordt wat gelei aangebracht zodat dit apparaatje makkelijk kan bewegen.

Injectie met botuline toxine onder echogeleiding

Ter voorbereiding op uw geplande operatie aan uw buik heeft uw behandelend arts injecties met botuline toxine (Botox®)voorgesteld.
Botuline toxine is een eiwit. Na injectie voorkomt dit eiwit de prikkeloverdracht tussen zenuwvezeltjes en de spier. Omdat er geen signalen meer naar de spier gaan, ontstaat een verlamming of verslapping van de buikspieren. Daardoor verslapt uw buikwand. De omvang van uw buik zal hierdoor toenemen (ongeveer 20%), waardoor uw geplande operatie beter kan worden uitgevoerd.
Het effect is maximaal na 1-4 dagen en houdt ongeveer 2-3 maanden aan. Na ongeveer 16 weken herstelt de functie van de zenuw omdat er nieuwe takjes uitgroeien naar de spier, die weer normaal gaat functioneren.

Verslag

Wij berichten uw behandelend arts dat wij de behandeling hebben uitgevoerd. U spreekt met uw behandelend arts af wanneer u voor controle teruggaat naar de polikliniek.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als de behandeling niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie Arnhem: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: