Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Punctie lymfeklieren of oppervlakkige aandoeningen echogeleid

Uw arts heeft met u besproken dat er een echogeleide punctie wordt gedaan op de afdeling Radiologie. In uw afspraakbevestiging ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale nazorg nodig. Lees daarom de nazorg goed door.

Wat is een echogeleide punctie?

Bij dit onderzoek wordt eerst een echografisch onderzoek gedaan.
Eventueel halen we met een naald een klein stukje weefsel (een biopt) of lichaamsvocht (een punctie) weg. Dit weefsel of vocht wordt later in het laboratorium onderzocht. Het aanprikken wordt onder echogeleiding gedaan, zodat nauwkeurig de plaats kan worden bepaald. 

Echografie

Bij een echografie worden beelden gemaakt van weefsels en organen met behulp van geluidsgolven (dus geen röntgenstralen). Die geluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een klein apparaatje (zender & ontvanger), dat over uw huid wordt bewogen. Op de huid wordt wat gelei aangebracht zodat dit apparaatje makkelijk kan bewegen.

Verslag

De radioloog maakt een verslag van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: