Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Leverbiopsie

Uw arts heeft met u besproken dat er een leverbiopsie wordt gedaan op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Leest daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Opname

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Van de afdeling opnameplanning krijgt u apart bericht waar en wanneer u wordt verwacht. 

Doel van het onderzoek

Bij dit onderzoek halen we met een naald een klein stukje weefsel weg uit de lever. Dit weefsel wordt later in het laboratorium onderzocht. Het aanprikken wordt onder echogeleiding gedaan, zodat nauwkeurig de plaats kan worden bepaald.

Na het nemen van het biopt wordt een soort mini-tampon achtergelaten in het kanaaltje waardoor de naald in de lever is gegaan, om bloedingen te voorkomen. Dit ingebrachte materiaal wordt door het lichaam weer afgebroken.

Echografie

Bij een echografie worden beelden gemaakt van weefsels en organen met behulp van geluidsgolven (dus geen röntgenstralen). Die geluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een klein apparaatje (zender & ontvanger) die over uw huid wordt bewogen. Op de huid wordt wat gelei aangebracht zodat dit apparaatje makkelijk kan bewegen.

Uitslag

Het weggehaalde weefsel wordt opgestuurd naar het laboratorium. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u zo snel mogelijk dit aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Ziekenhuis Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: