Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Echo van de hals, eventueel met een punctie

Uw arts heeft met u besproken dat er een echo van de hals wordt gemaakt. In uw afspraakbevestiging ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale nazorg nodig. 

Lees daarom de nazorg goed door.

Echografie

Bij een echografie worden beelden gemaakt van weefsels en organen met behulp van geluidsgolven (dus geen röntgenstralen). Die geluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een klein apparaatje (zender & ontvanger) die over uw huid wordt bewogen. Op de huid wordt wat gelei aangebracht zodat dit apparaatje makkelijk kan bewegen.

Voorbereiding

  • Als we ook een punctie in de hals gaan doen en u heeft een stollingsziekte: bespreek dit van te voren met de arts die dit onderzoek heeft aangevraagd.
  • Als er alleen een echografie van de hals wordt gedaan, dan is een stollingsziekte geen probleem.

Verder is voor dit onderzoek geen voorbereiding nodig.

Het onderzoek

Er wordt eerst een echografie van uw hals en halsklieren gemaakt.

Eventueel zal de radioloog aansluitend in de hals prikken om cellen of vocht weg te halen. Om deze punctie veilig te kunnen uitvoeren zullen we voor de start van het onderzoek navragen of er verhoogde kans is op het ontstaan van bloedingen. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan kan het zijn dat de punctie wordt uitgesteld.

Als de punctie door kan gaan, dan wordt met behulp van het echoapparaat de plaats bepaald waar de radioloog zal gaan prikken. Ter plaatse van de prikplek wordt de huid schoongemaakt. De radioloog zal vervolgens met een holle naald cellen of vocht wegnemen. De meeste mensen ervaren dit niet als pijnlijk. U krijgt geen verdoving. De prik voor de verdoving geeft namelijk evenveel pijn als de prik voor de punctie. Daarna wordt het wondje afgedekt met een pleister.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt circa 15 - 30 minuten.

Nazorg na het onderzoek

  • Het kan zijn dat de prikplek na afloop van het onderzoek blauw verkleurt.
  • Als de prikplek pijnlijk is, dan kunt u paracetamol innemen tegen de pijn (4x daags 1000 mg per keer).
  • Wij adviseren u tot 48 uur na de punctie rustig aan te doen: niet sporten en niet zwaar tillen.

Complicaties

Op de prikplek kan een bloeding of een ontsteking ontstaan. Als u in de uren/dagen na de behandeling één van de onderstaande klachten krijgt, neemt u dan direct contact op met uw behandelend arts. Buiten kantoortijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem (tel. 088 – 005 6680). 
De klachten die kunnen duiden op een bloeding of ontsteking zijn:

  • Duizelig worden of “zich niet goed voelen”
  • Ernstige pijn, met name rondom de prikplek
  • De prikplek wordt rood, warm of erg dik
  • Meer dan 38 graden koorts

 

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Mogelijke complicaties bij een punctie

Op de plaats waar geprikt is ontstaat soms een bloeduitstorting. Dit kan pijnlijk zijn maar verdwijnt na enkele dagen.

Infecties

De behandeling vindt plaats onder schone omstandigheden. Dit betekent dat de punctieplaats voor start van de procedure ruim wordt gedesinfecteerd. Het risico op een eventuele infectie is klein.
Wij adviseren u de aandachtspunten zoals genoemd onder het hoofdstukje Nazorg goed door te lezen en bij het vermoeden dat bij u een ontsteking is ontstaan direct contact op te nemen met uw behandelend arts of de Spoedeisende Hulp.

Nabloeding

Er is een geringe kans op het ontstaan van een bloeding op de plaats waar geprikt wordt.
Wij adviseren u de aandachtspunten zoals genoemd onder het hoofdstukje Nazorg goed door te lezen en bij het vermoeden dat bij u een bloeding is ontstaan direct contact op te nemen met uw behandelend arts of de Spoedeisende Hulp.

Echografie

Voor een echo-onderzoek worden geluidsgolven gebruikt, die we niet kunnen horen. Het echo-onderzoek is onschadelijk.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap en borstvoeding zijn bij dit echografische onderzoek geen probleem.

Verslag

De radioloog beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling radiologie. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: