Ascitesdrain inbrengen (Rocket-katheter)

Hoe gaat het onderzoek? En hoe gaat de nazorg?

Voor het onderzoek krijgt u een OK-jasje aan. In bed wordt u naar de afdeling Radiologie gebracht.

Om het onderzoek veilig te kunnen uitvoeren zullen we voor de start van het onderzoek navragen of er verhoogde kans is op het ontstaan van bloedingen. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan kan het zijn dat het onderzoek wordt uitgesteld.

Het onderzoek kan worden gedaan in rugligging of zijligging: afhankelijk van de plaats waar geprikt gaat worden.
Eerst wordt met behulp van het echo-apparaat de plaats bepaald waar de radioloog zal gaan prikken. Ter plaatse van de prikplek wordt de huid gedesinfecteerd en verdoofd. Daarna wordt de prikplek afgedekt met een steriele doek.
De radioloog maakt een klein sneetje in de huid. Dan schuift hij de drain onder de huid door in de buikholte. Als het vocht goed afloopt, zit de drain op de juiste plek.
Omdat de manchet nog tijd nodig heeft om vast te groeien, wordt de drain met een hechting vastgezet om verschuiven te voorkomen. Een klein stukje van de drain zit buiten het lichaam. Aan het einde wordt een afsluitdopje geplaatst.

Hoelang duurt de procedure?

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Nazorg na het onderzoek

  • Na afloop van het onderzoek moet u enkele uren bedrust houden. De verpleegkundige zal u regelmatig controleren. Als de verpleegkundig specialist palliatieve zorg bij u op de afdeling is geweest en de drain heeft verzorgd, mag u weer naar huis.
  • Wij adviseren u tot 48 uur na de punctie rustig aan te doen.
  • Het kan zijn dat de prikplek na afloop van het onderzoek blauw verkleurt en pijnlijk is. U kunt de verpleging vragen om medicatie tegen de pijn.
  • Thuis kunt u zo nodig maximaal 4x per dag 1000 mg paracetamol nemen.
  • De katheter kan verstopt raken. Als u merkt dat de afvloed is verminderd, dan moet u contact opnemen met uw behandelend verpleegkundig specialist palliatieve zorg van de thuiszorg

Complicaties

Op de prikplek kan een bloeding of een ontsteking ontstaan. Als u in de uren/dagen na de behandeling één van de onderstaande klachten krijgt, neemt u dan direct contact op met uw behandelend verpleegkundig specialist van de palliatieve thuiszorg. Buiten kantoortijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem (tel. 088 - 005 6680). 
De klachten die kunnen duiden op een bloeding of ontsteking zijn:

  • Duizelig worden of “zich niet goed voelen”
  • Ernstige pijn, met name rondom de prikplek
  • De prikplek wordt rood, warm of erg dik
  • Meer dan 38 graden koorts
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!