Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Ascitesdrain inbrengen (Rocket-katheter)

Met uw behandelend arts heeft u besproken dat bij u een permanente ascitesdrain geplaatst wordt op de afdeling Radiologie. 

In uw afspraakbevestiging ziet u de datum waarop de procedure staat gepland. U krijg via de Verpleegkundig Specialist van het Consultteam Ondersteunende & Palliatieve Zorg (COPZ) apart bericht hoe laat u wordt verwacht.
Met deze folder willen wij u informeren over het onderzoek. Deze informatie beschrijft het onderzoek, de risico's en de bijwerkingen in algemene zin. Het kan zijn dat gekozen wordt voor een procedure die beter aansluit bij uw situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. Lees daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Wat is een Rocket-katheter?

Voor de afvoer van opgehoopt vocht in uw buik (ascites) heeft u in de afgelopen periode al een aantal puncties gehad. In overleg met uw arts/verpleegkundig specialist krijgt u een permanente ascitesdrain, ook wel Rocket-katheter genoemd, om het opgehoopte vocht in de buik af te voeren.


Met een Rocket-katheter kunt u het vocht thuis zelf of met behulp van de verpleegkundig specialist van de thuiszorg af laten lopen.

Meer uitleg over de Rocket-katheter

Met een Rocket-katheter kunt u het vocht thuis zelf of met behulp van de verpleegkundig specialist van de thuiszorg af laten lopen.

Een Rocket-katheter is een flexibel slangetje van ongeveer 40 cm lang. Aan het einde zit een verdikking: een manchet. Het manchet wordt onder de huid ingebracht en groeit daar vast: de katheter kan zo niet meer verschuiven.
Om ontstekingen te voorkomen, wordt de katheter eerst een stukje onder de huid ingebracht. Van daaruit wordt de katheter verder naar de vrije buikholte geschoven. Aan het uiteinde van de katheter in de buikholte zitten kleine gaatjes. Hierdoor stroomt het vocht vanuit de buikholte gemakkelijk naar buiten.

Aan het einde van het slangetje zit een dopje. Hierop kunt u een opvangzak aansluiten, waarin het vocht kan worden opgevangen. U bepaalt in overleg met de verpleegkundig specialist of arts hoe vaak u de opvangzak aansluit.

Op de verpleegafdeling krijgt u door de verpleegkundig specialist van de palliatieve thuiszorg uitleg over het gebruik en de verzorging van de katheter. Zij zal u verder in de thuissituatie begeleiden.
U kunt buikvocht naar behoefte in overleg met de verpleegkundig specialist/arts laten aflopen.

  • U kunt met de drain wel douchen. Wel moet u vooraf dan de katheter eerst afplakken met speciaal plasticverband, zodat de katheter niet nat wordt. De verpleegkundig specialist zal ook hier uitleg over geven.
  • Als het doorzichtige verband los gaat of als er vuil of condens onder komt, dan moet u het verband verwisselen.
  • De katheter kan zo lang blijven zitten als nodig is.

Verslag

De radioloog maakt een verslag van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Ziekenhuis Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: