Drainage van de lever of de galblaas

Hoe gaat het onderzoek? En hoe gaat de nazorg?

Opname op de verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling krijgt u een speciaal jasje, dat u tijdens het onderzoek kunt dragen. U wordt in bed naar de afdeling Radiologie gebracht.

Het onderzoek

Om het onderzoek veilig te kunnen uitvoeren zullen we voor de start van het onderzoek navragen of er verhoogde kans is op het ontstaan van bloedingen. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan kan het zijn dat het onderzoek wordt uitgesteld.

Het onderzoek kan worden gedaan in rugligging, in zijligging of in buikligging: dit is afhankelijk van de plaats waar geprikt gaat worden.

Eerst wordt met behulp van het echoapparaat de plaats bepaald waar de radioloog zal gaan prikken. Ter plaatse van de prikplek wordt de huid schoongemaakt en verdoofd. Daarna wordt de prikplek afgedekt met een steriele doek. De radioloog zal vervolgens met een speciale naald de plaats waar het om gaat aanprikken. De meeste mensen ervaren dit niet als pijnlijk.

Meestal wordt dan een slangetje (= drain) geplaatst met daaraan een opvangzakje waarin het gal, vocht en/of bloed kan worden opgevangen. Het slangetje wordt met een pleister goed vastgeplakt op de huid.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt 30 tot 45 minuten.

Nazorg na het onderzoek

  • Na afloop van het onderzoek moet u enkele uren bedrust houden. De verpleegkundige zal u regelmatig controleren, en vertelt u wanneer u naar huis mag.
  • Soms is het nodig dat u na afloop een nacht in het ziekenhuis moet blijven.
  • Wij adviseren u tot 48 uur na de punctie rustig aan te doen: niet sporten en niet zwaar tillen.
  • Het kan zijn dat de prikplek na afloop van het onderzoek pijnlijk is. U kunt de verpleging vragen om medicatie tegen de pijn. Thuis kunt u zo nodig maximaal 4x per dag 1000 mg paracetamol nemen.
  • Soms wordt er na een paar uur een controlefoto gemaakt.

Complicaties

Op de prikplek kan een bloeding of een ontsteking ontstaan. Als u in de uren/dagen na de behandeling één van de onderstaande klachten krijgt, neemt u dan direct contact op met uw behandelend arts. Buiten kantoortijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem (tel. 088 – 005 6680).
De klachten die kunnen duiden op een bloeding of ontsteking zijn:

  • Duizelig worden of “zich niet goed voelen”
  • Ernstige pijn, met name rondom de prikplek
  • De prikplek wordt rood, warm of erg dik
  • Meer dan 38 graden koorts
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!