Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Drainage van de lever of de galblaas

Uw arts heeft met u besproken dat er een drainage van uw lever of galblaas wordt gedaan op de afdeling radiologie, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. Lees daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Van de afdeling Opnameplanning krijgt u apart bericht hoe laat u wordt verwacht.

Doel van de procedure

Omdat de afvoer van gal is geblokkeerd, gaan we een drain (afvoerslangetje) inbrengen. Gal kan nu via dit slangetje worden afgevoerd. Soms blijft de drain na afloop van de procedure zitten en wordt er een zakje op aangesloten, waar de gal in wordt opgevangen.

 

 

 

 

Verslag

De radioloog maakt een verslag van de procedure. Het verslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts.U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kun u zelf de uitslag ook lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

 

Afmelden

Als de behandeling niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie:       088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: