Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Echo van spieren, pezen of gewrichten op de radiologie, eventueel met injectie

Uw arts heeft met u besproken dat er een echo-onderzoek wordt gemaakt. In uw afspraakbevestiging ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Als de huisarts of orthopeed het vraagt, dan geven we soms aansluitend een injectie. Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is speciale nazorg nodig als u ook een injectie krijgt. Lees als u een injectie krijgt de nazorg goed door.

  • Als u geen injectie heeft gekregen, dan is geen speciale nazorg nodig. 

Echo-onderzoek

Echografie is een methode om organen of zachte lichaamsdelen zoals spieren en pezen zichtbaar te maken. Dit gebeurt met geluidsgolven, die we niet kunnen horen.

Soms vraagt uw behandelaar (huisarts, orthopeed) - als dat nodig is – aansluitend een injectie met Kenacort®  of Bupivacaïne te geven. Vaak wordt een combinatie van beide middelen gebruikt. Het effect van de injectie is dat de irritatie of ontsteking kan genezen en de eventuele zwelling ter plaatse afneemt.

  • Wij doen dit alleen als de aanvragend arts dit van te voren heeft gevraagd, én als uit de echo blijkt dat dit zinvol is. 

Verslag

De radioloog beoordeelt de foto's. Het verslag wordt naar uw behandelend arts verstuurd. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Ziekenhuis Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: