Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Kenacortinjectie onder echogeleide op de radiologie

Uw arts heeft met u besproken om onder echogeleide een injectie te plaatsen. In uw afspraakbevestiging ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Lees daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Als u de injectie in de heup krijgt, dan adviseren we na de injectie niet zelf naar huis rijden. Zorg dan dat u wordt opgehaald uit het ziekenhuis en wordt thuisgebracht. 

Doel van de behandeling

Bij de behandeling spuit de radioloog een medicijn (triamcinolon (Kenacort®) en/of Bupivacaïne) in op de plaats van een irritatie of ontsteking aan een pees, peesschede of slijmbeurs in/rond een gewricht.
Met behulp van echografie zoekt de radioloog de juiste plaats om de injectie te geven.
Het medicijn wordt niet in het bot of in de bloedbaan gespoten maar rondom de pees, in het gewricht of in de slijmbeurs.
Het effect is dat de irritatie of ontsteking kan genezen en de eventuele zwelling ter plaatse afneemt: dit effect zal pas na 2-3 dagen merkbaar zijn.

Voorbereiding

 • Kenacort® mag niet gegeven worden binnen 14 dagen na een actieve infectie, na antibiotica gebruik of na bepaalde soorten vaccinatie (o.a. BMR, rotavirus, BCG, varicella, gele koorts). We moeten dan de injectie uitstellen. Wilt u ons z.s.m. bellen om uw afspraak te verzetten?
 • Vaccinatie tegen Corona (Covid-19) is geen probleem, en daarom ook geen reden om uw afspraak te verzetten.
 • Voor dit onderzoek is verder geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek

Wilt u voor de start van het onderzoek aan ons melden als u:

 • een (actieve) ontsteking heeft met een bacterie (bijvoorbeeld een abces)
 • een huidinfectie heeft in de buurt van de injectieplaats

Het onderzoek kan worden gedaan in rugligging, in zijligging, in buikligging of zittend: afhankelijk van de plaats waar geprikt gaat worden.

Eerst wordt met behulp van het echoapparaat de plaats bepaald waar de radioloog zal gaan prikken. Ter plaatse van de prikplek wordt de huid schoongemaakt.

De radioloog zal vervolgens met een naald de Kenacort® en/of Bupivacaïne® toedienen. Daarna wordt het wondje afgedekt met een pleister.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt circa 20 minuten.

Nazorg

 • De eerste 24 uur na het onderzoek mag u de injectieplaats niet meer belasten dan nodig
 • Als u de injectie in de heup heeft gehad adviseren wij u niet zelf naar huis te rijden.
 • Soms kan de injectie gedurende een paar dagen napijn geven. Hiervoor kunt u een pijnstiller (bijvoorbeeld Paracetamol, 4x daags maximaal 1000 mg) gebruiken.
 • Leest u a.u.b. de informatie over risico's en bijwerkingen van de toegediende medicatie goed door. Het kan zijn dat hierin belangrijke informatie voor u staat. 

Complicaties

Op de prikplek kan een bloeding of een ontsteking ontstaan. Als u in de uren/dagen na de behandeling één van de onderstaande klachten krijgt, neemt u dan direct contact op met uw behandelend arts. Buiten kantoortijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem (tel. 088 - 005 6680). 
De klachten die kunnen duiden op een bloeding of ontsteking zijn:

 • Duizelig worden of “zich niet goed voelen”
 • Ernstige pijn, met name rondom de prikplek
 • De prikplek wordt rood, warm of erg dik
 • Meer dan 38 graden koorts

Nacontrole

Het is van belang dat u bij uw poliklinische controle de behandelend arts kunt vertellen wat het effect van de injectie op uw klachten is geweest. Test daarom ook het effect op de bewegingen die normaal uw pijnklachten veroorzaken. Maak notities van het beloop van uw klachten op de eerste dagen en de eerste weken na de injectie. Deze aantekeningen neemt u dan mee naar uw controlebezoek, zodat u dit met uw behandelend arts kunt bespreken.

Uitslag

U heeft een afspraak bij uw behandelend arts over enkele weken. Met hem/haar bespreekt u wat het effect van de injectie is geweest.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Ziekenhuis Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: