NACD: behandelen van kalk in de schouder

Risico's en bijwerkingen

De arts die het onderzoek heeft geadviseerd weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Echografie

Er zijn geen biologische effecten bekend van het gebruik van echografie (geluidsgolven).

Infectie

De behandeling vindt plaats onder steriele omstandigheden. Dit betekent dat de punctieplaats voor start van de procedure ruim wordt gedesinfecteerd en dat er steriele materialen en doeken worden gebruikt. Het risico op een eventuele infectie is klein. Wij adviseren u de aandachtspunten zoals genoemd onder Nazorg goed door te lezen.
Bij het vermoeden dat bij u een ontsteking is ontstaan moet u direct contact op te nemen met uw behandelend arts (tijdens kantooruren) of de Spoedeisende Hulp van Rijnstate (buiten kantooruren, tel. 088 – 005 6680).

Injectie met Kenacort® of Bupivacaïne

Klik hier voor uitgebreide informatie over de risico’s en bijwerkingen van deze geneesmiddelen.

Leest u a.u.b. deze informatie goed door.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn of als u borstvoeding geeft, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons melden? 
Wij zullen dan met de apotheker overleggen over de te volgen procedure tijdens de behandeling in verband met de medicijnen die we toedienen tijdens de behandeling.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!