Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Behandeling schildkliercyste (ablatie)

Voor u is een behandeling van uw schildkliercyste afgesproken op de afdeling Radiologie, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Leest u daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de dagverpleging. Van de afdeling opnameplanning krijgt u apart bericht hoe laat en waar u in het ziekenhuis wordt verwacht. 

Doel van de behandeling

In uw schildklier zit een cyste: dat is een met vocht gevulde ruimte. De radioloog gaat deze cyste aanprikken zodat het vocht eruit kan lopen. In de ruimte spuit de radioloog vervolgens ethanol ("alcohol"). Dit heeft een bijtende werking, waardoor de wanden aan de binnenzijde van de cyste aan elkaar zullen kleven. De cyste zal daardoor verschrompelen, en niet opnieuw met vocht vullen.

Uw partner/begeleider kan niet bij de behandeling aanwezig zijn.

Verslag

Het verslag van de behandeling gaat naar uw behandelend arts. U bespreekt met hem/haar het effect van de behandeling.

Een week na het onderzoek kunt u zelf het verslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek). 

Afmelden

Als de behandeling niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate Arnhem, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: