Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Echo van de buik op de radiologie

Uw arts heeft met u besproken dat er een echografie op de afdeling radiologie wordt gemaakt. In uw afspraakbevestiging ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding nodig. 

Leest u daarom de voorbereiding goed door.

Als u zich niet (goed) heeft gehouden aan de instructies kan het onderzoek vaak niet doorgaan omdat de gemaakte foto’s dan niet betrouwbaar zijn. We zullen dan een nieuwe afspraak moeten maken.

Wat is een echografie?

Bij een echografie worden beelden gemaakt van weefsels, spieren en/of organen met behulp van geluidsgolven (dus geen röntgenstralen). Die geluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een klein apparaatje (zender & ontvanger) die over uw huid wordt bewogen. Op de huid wordt wat gelei aangebracht zodat dit apparaatje makkelijk kan bewegen.

Voorbereiding

  • Vanaf 3 uur voor de start van het onderzoek mag u niets meer eten. U mag nog wel drinken, maar alleen water en thee (zonder melk en suiker).
  • Om de organen in de onderbuik goed te kunnen onderzoeken, is het belangrijk om met een gevulde blaas te komen. Gaat u daarom niet binnen 2 uur voor het onderzoek plassen.
  • Neem desgewenst iets mee om na afloop van het onderzoek te kunnen eten.

Het onderzoek

U wordt verzocht plaats te nemen op de onderzoektafel, meestal in rugligging. Op uw buik wordt wat gel aangebracht. Deze gel zorgt voor een goed contact tussen de huid en het apparaat dat de echografist over uw buik beweegt. Als het mogelijk is, dan maken we ook in zijligging beelden. Op de monitor bekijkt de echografist de beelden en maakt daar foto’s van.

Hoe lang het onderzoek duurt is afhankelijk van het doel van het onderzoek. Meestal zal het onderzoek 10 tot 30 minuten duren, maar soms is het korter.

Risico’s en bijwerkingen

Voor een echo-onderzoek worden geluidsgolven gebruikt, die we niet kunnen horen. Het onderzoek kent weinig risico's en geen bijwerkingen, maar omdat de lichaamsdelen alleen met enige druk in beeld kunnen worden gebracht kan het onderzoek soms wel gevoelig zijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap en borstvoeding zijn geen probleem bij een echografisch onderzoek.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. De uitslag wordt naar uw behandelend arts verstuurd. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons melden? 

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate, afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: