Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde

Echo op de radiologie

Uw arts heeft met u besproken dat er een echografie wordt gemaakt. In uw afspraakbevestiging ziet u wanneer en waar (in welk ziekenhuis) wij u verwachten.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Wat is echografie?

Echografie is een methode om organen of zachte lichaamsdelen (zoals spieren en pezen) zichtbaar te maken. 

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

U wordt verzocht plaats te nemen op de onderzoektafel. Op het te onderzoeken gedeelte van het lichaam wordt wat gelei aangebracht. Deze gelei zorgt voor een goed contact tussen de huid en het apparaat dat de echografist over het te onderzoeken lichaamsdeel beweegt. Op de monitor bekijkt de echografist de beelden en maakt daar foto’s van.

Het onderzoek duurt ongeveer tien tot dertig minuten.

Risico's en bijwerkingen

Voor een echo-onderzoek worden geluidsgolven gebruikt, die we niet kunnen horen. Het onderzoek kent weinig risico's en geen bijwerkingen, maar omdat de lichaamsdelen alleen met enige druk in beeld kunnen worden gebracht kan het onderzoek soms wel gevoelig zijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap en borstvoeding zijn geen probleem bij een echografisch onderzoek.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. De uitslag wordt naar uw behandelend arts verstuurd. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als het onderzoek niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie van Rijnstate. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Rijnstate afdeling Radiologie: 088 - 005 7795

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: